Det Grønlandske Hus i København

Grønlændernes land

- unge, sprog, identitet og uddannelse

Grønland er i dag en del af Rigsfællesskabet og har været en del af det danske rige i 300 år. Det historiske bånd mellem Danmark og Grønland har indflydelse på de kultur- og samfundsforhold, vi har i dag. Landenes fremtidige forhold er et aktuelt debatemne, og via dette undervisningsforløb tager vi spørgsmålet op om, hvad det vil sige at være en ung grønlænder i dag.
I dette undervisningsforløb møder eleverne problemstillinger, der vedrører nationalitet, sprog, uddannelse og identitet. Vi snakker om landenes indbyrdes tilknytning til hinanden, hvordan dette påvirker vores samfund i dag, og hvilken indflydelse forskellige ændringer i landenes forhold kan have for fremtiden. Til undervisningen er der skabt fiktive fortællinger omkring problemstillingerne, som eleverne skal diskutere i grupper og tage stilling til.

Booking af forløbet sker med forbehold for at regeringens anbefalinger om smittespredning bibeholdes eller ændres. Konkret vil det kunne betyde en opdeling af klassen i mindre hold i huset, samt overholdelse af de generelle regler vedrørende afstand og hygiejne.

Grønland i dag
Grønland i dag
Foto

Det Grønlandske Hus

©

Det Grønlandske Hus

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Geografi - Perspektivering, Historie - Historiebrug, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Geografi, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Dansk (5.-6. klasse)
Eleven kan reflektere over egne og andres personlige og kulturelle udvikling.

Eleven skal udtrykke sig om egen læring og sætte ord på egen fortolkning af det lærte.

Dansk (7.-9. klasse)
Eleven diskuterer, vurderer og reflekterer over forskellige sociale scenarier og kan give sagligt udtryk for egne meninger, men samtidig lytte og respektere andres holdninger.

Historie (5.-6. klasse)
Eleven får kendskab til dansk kultur og historie i Rigsfællesskabet.

Eleven kan tale om Grønlands og Danmarks tilknytning til hinanden.

Historie (7.-9. klasse)
Eleven reflekterer over nutidsforståelsen i samspil med fortiden og fremtiden.

Samfundsfag (8.-9. klasse)
Eleven skal tage reflekteret stilling til det danske og grønlandske samfund og dets udvikling.

Geografi (7.-9. klasse)
Eleven får grundlæggende viden om natur- og kulturforhold, der har betydning for levevilkår i Danmark og Grønland.

I undervisningen indgår der sociale og geografiske problemstillinger.