Dansk Arkitektur Center

Håndværk i fremtidens arkitektur

Vil du gerne arbejde med materialer, håndværksteknikker og bæredygtighed som en del af håndværk og design? Og samtidig give dine elever indblik i, hvilke muligheder der ligger i at tage en erhvervsuddannelse med et håndværksmæssigt islæt?

Dansk Arkitektur Center udbyder fra skoleåret 2019/20 forløbet "Håndværk i fremtidens arkitektur". Forløbet er gratis og er særligt målrettet håndværk og design samt vejledning i udskolingen.

Formål og indhold

Formålet med forløbet er at give eleverne kompetencer inden for håndværk og design og åbne deres øjne for de muligheder, der ligger i håndværksfag som karrierevej. Konkret inviteres de ind i et 3-årigt forløb og et tæt samarbejde med DAC, som byder på byvandringer, workshops i DACs Educatorium og undervisning tilbage på skolen.

Eleverne arbejder i forløbet med forskellige byggematerialers egenskaber og lærer at træffe materialevalg omkring bæredygtighed og ressourcebevidsthed. Gennem designprocesser afprøver de forskellige håndværksteknikker og får her mulighed for at bearbejde materialer med fokus på både æstetik og funktion.

Før, under og efter

Forløbet består hvert år af en FØR-, UNDER- og EFTER-del og foregår både i det københavnske byrum, i Dansk Arkitektur Centers undervisningslokaler og udstillinger i BLOX og hjemme på skolen. Til forløbet følger lærervejledning samt før- og eftermateriale.

Varighed

Forløbet inkluderer én skoledag i DAC. Før- og eftermateriale kan placeres over 6-12 lektioner årligt.
I kan enten vælge et 2- eller 3-årigt forløb - det anbefales, at klassen arbejder med forløbet over 3 år.

Projektet er støttet af Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond.

Håndværk i fremtidens arkitektur
Håndværk i fremtidens arkitektur
Foto

Dominik Scythe

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
DAC udbyder et begrænset antal forløb (først til mølle)
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Matematik - Geometri og måling, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Håndværk og design, Matematik, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven opnår viden om materialers egenskaber og kvaliteter og kan foretage materialevalg under hensyntagen til ressourcebevidsthed og bæredygtighed.

Eleven kan forarbejde materialer vha. forskellige håndværksteknikker og kan arbejde med æstetiske udtryk efter hensigt.

Eleven kan arbejde med designprocesser knyttet til produktfremstilling og har kompetencer inden for geometrisk tegning.

Eleven opnår viden om erhvervsuddannelser og får indblik i, hvilke konkrete arbejdsopgaver man kan varetage som erhvervsuddannet.

Se alle tilbud fra: