Alhambra museet for humor og satire

Halløj humør

Hvordan ser man egentlig ud, når man er genert, bange, fræk eller vred, og hvordan kan man aflæse andres humør? Det er nogle af de greb, man arbejder med på teatret, og det er nogle af de greb, vi arbejder med i dette forløb, som er målrettet daginstitutionens ældste børnegruppe.

Forløbet består af en forberedelsesdel, som foregår hjemme i institutionen på baggrund af understående materiale, samt et besøg på Alhambra med vejledning af museumsformidler.

”Halløj humør” er et forløb, som handler om, hvordan man aflæser og udtrykker forskelligt humør via mimik og gestik. Børnene bliver klogere på både aflæsning af andres humør og udtryk af eget humør. Hjemme i institutionen arbejdes der med at identificere humør ud fra Storm P’s tegninger samt med at skabe fortællinger og spille små scener, hvor figurernes humør er i fokus. Under besøget på museet arbejder vi med det at være ”på”, dvs. at få andres opmærksomhed, og det at være ”af”, dvs. at lytte til de andre og give andre ens opmærksomhed. Under museumsbesøget laver vi også en spejlingsøvelse, og afslutningsvis får børnene mulighed for at fremvise humør på Alhambras lille scene.

Mariendal 2019
Børn på scenen
Foto

Palle Bo Nielsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Social udvikling
Læringsmål:
At øve sig i at være ”på” og ”af”; at være ”på” som den aktivt ledende og være ”af” som den aktivt lyttende – kompetencer, som forbereder børnene til at deltage i skolelivet.

At blive klogere på humør og aflæsning af humør - hvad man udtrykker, og hvad man opfatter hos hinanden - indlevelse og empati som sociale kompetencer.