Næstved Kommune - Åben Skole

Haver til maver

Velkommen til et nyt fagligt klasselokale. Skolehaven er et undervisningstilbud, der henvender sig bredt til alle børn på tværs af etnicitet, alder og køn. Den grundlæggende ide er at understøtte børnenes læring og kompetenceudvikling i faglige, trygge og utrolige rammer.

I skolehaven får eleverne både teoretisk og praktisk undervisning i mange forskellige emner såsom: plantekendskab, biodiversitet, fotosyntese, grundvandet, næringsstoffer, økosystemer og meget mere. Når eleverne sår, planter, høster og laver mad af deres grøntsager, bruger de geometri til at måle haven op, regning når de tæller og deler frø og dansk når de læser opskrifter og staver sig igennem grøntsagernes navne. Skolehaven er et levende læringsrum, laboratorium eller eksperimentarium, hvor eleverne konkret kan se og opleve det, de lærer.

Læringshaven giver ikke kun eleverne førstehåndserfaring inden for forskellige fagområder, men lærer dem også ansvarlighed og respekt for naturen, andre og dem selv. Derudover får de brugt deres kroppe i arbejdet med haverne, styrket deres sociale kompetencer gennem fællesarbejdet, og det fælles formål påvirker måden, de opfatter sig selv på.

Beliggenheden på Vildmosegaard i kulturarvslandsbyen Ladby kun 3 km fra Næstved centrum gør det muligt for mange skoleklasser at cykle dertil. Klasser uden for cykelafstand har mulighed for at få dækket udgifterne til transport gennem Center for Uddannelse.

Forløbet kører over 8 besøg. 4 besøg før sommerferien og 4 efter sommerferien. Afhængig af vejret- Før sommerferien: 1. Besøg i april, 2.&3. besøg i maj og 4. besøg i juni. Efter sommerferien: 5. besøg i august, 6.&7. besøg i september og 8. besøg i oktober.

De specifikke datoer aftales i dialog med lærerne.

Se mere på EMU om forløbet her og om madkulturen her

KONTAKT CHANTELLE McLEAN PÅ TLF. 40382490 eller email: skolehaver@greentouch.dk

 

Skolehaver

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
16925 kr.
Yderligere priser:
Prisen er ex. moms
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Madkundskab - Madlavning, Natur/teknologi - Undersøgelse, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Naturforståelse; biodiversitet, bæredygtighed, økologi, plantekendskab, dyrkning/pasning af afgrøder, insekter & dyr m.m
Maddannelse; jord-til-bord, hvor kommer råvarerne fra, sæsonens cyklus, næringsindhold,4 x tilberedelse af måltider på bålkomfurer
Lokal historie & kulturarv; skolehaverne ligger på et gammel Forte-areal i en kulturarvslandsby omgivet af marker, skove og med mulighed for klassen på egen hånd at besøge kulturhistoriske steder i og omkring byen. Klassen får gennem undervisningenn og turen indblik i et nærliggende lokalsamfund og landsby omgivet af moderne landbrug.