Thorvaldsen Samlingen på Nysø

H.C. Andersen, eventyrene og Nysø

I dette forløb arbejder eleverne med nogle af de eventyr, som H.C. Andersen skrev på under sine ophold hos familien Stampe på Nysø Gods.

Når H.C. Andersen besøger familien Stampe på Nysø Gods ved Præstø Fjord, inspireres han til at skrive. Under sit første besøg hører han nattergalens trille i Nysøs have og og i skoven, og han inspireres til at skrive første udkast til det, der senere bliver eventyret "Nattergalen". H.C. Andersen inspireres både af naturen og børnene, når han besøger familien, og i løbet af årene arbejder han også med andre eventyr som "Ole Lukøje" og "Klokken". 

Forløbet tager udgangspunkt i en stedbaseret undervisning, hvor vi kigger på, hvordan stedet (fx naturen) kan virke som inspirationskilde, og vi ser på, hvad der kan have inspireret H.C. Andersen. Vi arbejder videre med begreber som inspiration og fantasi, og eleverne arbejder selv med et værk (et digt, en beskrivelse eller en tegning).    

Undervejs hører eleverne også om H.C. Andersens besøg på herregårdene – og særligt Nysø – samt hans venskab med billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Vi runder af med at se museet med Thorvaldsens værker.  

Undervisningsforløbet er gratis for folkeskoleelever fra Vordingborg Kommune via Åben Skole. 

 

H.C. Andersen.
C.A. Jensen: Portræt af H.C. Andersen, 1836.
©

Odense Bys Museer

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Vordingborg Kommune via Åben Skole-puljen

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Omsatte læringsmål

• Eleven kan læse og diskutere H.C. Andersens eventyr i en historisk kontekst.

• Eleven kan forholde sig til guldalderens kultur, identitet og sprog igennem en undersøgelse og diskussion af blandt andet H.C. Andersens eventyr og Bertel Thorvaldsens kunst.

• Eleven kan reflektere over centrale begreber i guldalderen og relatere dem til sin egen verden.