Thorvaldsen Samlingen på Nysø

H.C. Andersen, Nysø og Nattergalen

Under sit allerførste besøg på herregården Nysø i 1838 blev H.C. Andersen så inspireret af stedets smukke natur, at han skrev første udkast til sit i dag verdensberømte eventyr "Nattergalen". Vi kigger blandt andet nærmere på H.C. Andersen, Nysø og romantikkens opfattelse af kunstneren som et geni.

H.C. Andersen var en del af det kunstneriske fællesskab på Nysø i 1830'erne og 1840'erne, og han blev en god ven af familien Stampe. Når Andersen var på Nysø, læste han højt, diskuterede litteratur og kunst, badede i Præstø Fjord, og ikke mindst blev han inspireret til at skrive, og det var blandt andet under et ophold på Nysø, at han i 1838 skrev sit allerførste udkast til eventyret "Nattergalen" under titlen "Nattergalen og Spilledaasen".

Forløbet tager udgangspunkt i en stedbaseret undervisning, hvor vi kigger på, hvordan stedet (Nysø og den omkringliggende natur) kan have inspireret en forfatter som H.C. Andersen til at skrive. Forløbet foregår primært udendørs og retter sig mod klassens eget arbejde med H.C. Andersen.

Vi ser bl.a. på, hvad Nysø er for et sted, og hvilke omgivelser godset ligger i. Hvad er inspiration egentlig for en størrelse? Hvad vil det sige at blive inspireret? Hvordan kan man blive inspireret til fx at skrive, når man er her? Og hvad inspirerer eleverne selv? Eleverne får historien om familien Stampe samt et indblik i det kunstneriske fællesskab på Nysø i guldalderen. Eleverne arbejder med romantikkens centrale begreber som følelse, fantasi, intuition, kunst og natur, og vi taler også om tidens forestilling om kunstneren som et geni.

Selvom forløbet har fokus på H.C. Andersen, kommer eleverne også i Thorvaldsen Samlingen, hvor venskabet og skæbnefællesskabet imellem Thorvaldsen og H.C. Andersen uddybes.

SIKKERT IFT. CORONA
Vi ønsker at give skolerne et godt tilbud i corona-tiden. Alle vores undervisningstilbud er sikre ift. corona-restriktionerne:

  • Der kun er én klasse på besøg ad gangen
  • Der er ingen andre besøgende eller medarbejdere (ud over formidleren), når skoletjenesten er åben
  • Vi spritter af undervejs, holder afstand, og vores formidler bruger mundbind og/eller visir, når der er behov for det
  • En del af undervisningsforløbene foregår udendørs i den friske luft  

Thorvaldsen Samlingen på Nysø ligger i Præstø (Vordingborg Kommune).

H.C. Andersen.
C.A. Jensen: Portræt af H.C. Andersen, 1836.
©

Odense Bys Museer

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Omsatte læringsmål

• Eleven kan læse og diskutere H.C. Andersens eventyr i en historisk kontekst.

• Eleven kan forholde sig til guldalderens kultur, identitet og sprog igennem en undersøgelse og diskussion af blandt andet H.C. Andersens eventyr og Bertel Thorvaldsens kunst.

• Eleven kan reflektere over centrale begreber i guldalderen og relatere dem til sin egen verden.