Helsingør åben skole & dagtilbud

Helsingør-Helsingborg-skole- og kultursamarbejde

HH Skole- og Kulturgruppens tilbud henvender sig til kommunale skoler i Helsingborg og Helsingør Kommuner. HH-samarbejdet på tværs af Øresund har til formål at styrke elevernes opfattelse af fælles identitet og nabosprog og relationerne på tværs af de to lande i Øresundsregionen.

I samarbejdet mellem skoler i Helsingborg og Helsingør samt aktiviteter fra programmet Kulturens Børn og Unge, kan der ansøges om:

• Entréudgifter, guidede ture eller tilsvarende
• Rejseudgifter for elever og lærere i forbindelse med samarbejdet
• Undervisningsmaterialer på nabosproget
• Honorar till eksterne samarbejdspartnere

Se mere om aktiviteterne og mulighed for at ansøge her: https://hhskole.wordpress.com/

Båd der sejler væk fra den svenske kyst med et dansk flag
Besøg på tværs af sundet.
Foto

Rikke Hyldahl Homann

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Nordisk sprog
Læringsmål:
Eleven kan med udgangspunkt i eget sprog forstå lette svenske ord og udtryk og kan få øje på forskelle og ligheder
ved enkle danske og svenske ord og udtryk.