Helsingør åben skole & dagtilbud

Helsingør-Helsingborg-skole- og kultursamarbejde ophører pr. 1/8 2022

Byrådet i Helsingør Kommune har som led i besparelser fra 2022 besluttet at stoppe midlerne til HH Skole- og Kulturgruppens arbejde. Det er derfor ikke længere muligt at få økonomisk støtte til at deltage i HH skoleaktiviteter.
Aktiviteterne henvendte sig til kommunale skoler i Helsingborg og Helsingør Kommuner. HH-samarbejdet på tværs af Øresund har haft til formål at styrke elevernes opfattelse af fælles identitet og nabosprog og relationerne på tværs af de to lande i Øresundsregionen.

Det er fortsat muligt at få hjælp til at planlægge HH-aktiviteter uden økonomisk støtte.

Se tidligere aktiviteter her: https://hhskole.wordpress.com/

Båd der sejler væk fra den svenske kyst med et dansk flag
Besøg på tværs af sundet.
Foto

Rikke Hyldahl Homann

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Nordisk sprog
Læringsmål:
Eleven kan med udgangspunkt i eget sprog forstå lette svenske ord og udtryk og kan få øje på forskelle og ligheder
ved enkle danske og svenske ord og udtryk.