Museerne Helsingør

Helsingørs historie. Aktiv Byvandring

Kigger vi på byrummet i Helsingør, er byens historie tydeligt til stede. Helsingørs historie er historien om sundtoldstiden, om skibsværftet og industrialisering og senere om nutidens kultur-/turismeby. Kvarteret omkring Centrum fremstår som eksempler på det levede liv i sundtoldstidens overklasse, og i området omkring kulturværftet blandes industrialiseringen og kultur/turisme sammen. Den historiske fortælling om byens historie passer fint overens med den bevarede by og bliver den, vi erindrer. Historien om den driftige handelsby og den stolte arbejderby.

På en aktiv byvandring undersøger vi Helsingørs historie fra Erik af Pommeren grundlagde byen og fik købstadsprivilegier i 1400 tallet, gennem 400 år med sundtoldsopkrævning, igennem industrialiseringen og til nutidens tegn på moderne kultur- og turist-by.
'Helsingørs historie' starter ved Bymuseet og Karmeliterklosteret, der er et af de ældste områder i byen, og slutter på havnefronten foran Kulturværftet. Derimellem besøger vi steder i byen, der fortæller om forskellige episoder eller vigtige hændelser der eksemplificerer hvordan folk har boet og levet i byen igennem tiden. Ofte går turen også indenom den autentisk indrettede Museum Skibsklarerergaarden, hvor vi med alle sanser kan få et indblik i sundtoldstiden i Helsingør.  

Indholdet på turen tilrettelægges efter målgruppen, men inkluderer altid dialogisk undervisning og konkrete øvelser og materialer.

Turen er ca. 2 km.

Kirkestræde med Domkirken i baggrunden.
Her hærgede pesten i 1711.
Foto

Museerne Helsingør

©

Museerne Helsingør

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie, Kristendomskundskab, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Historie/historiebrug:
- Eleverne får en forståelse for opbygning af byrum på tværs af tid.
- Eleven får et blik for de historiske bygninger og steder i byen.
- Eleven kan bruge det historiske byrum som historisk kilde og som et konkret bevis på de mennesker, der har boet her og brugt byrummene i fortiden, i nutiden og i fremtiden.

Efter forløbet kan eleven:
Forholde sig nuanceret til historisk fortælling
Fortælle om nuancer i byens historie og koble det til nutidig brug af byen.