Museerne Helsingør

Helsingørs historie. En aktiv byvandring

Kigger vi på byrummet i Helsingør, er byens historie tydeligt til stede. Helsingørs historie er historien om sundtoldstiden, om værftet og industrialisering og senere om nutidens kultur-/turismeby. Kvarteret omkring Strandgade fremstår som eksempler på det levede liv i sundtoldstidens overklasse, og i området omkring kulturværftet blandes industrialiseringen og kultur/turisme sammen. Den historiske fortælling om byens historie passer fint overens med den bevarede by og bliver den, vi erindrer. Historien om den driftige handelsby og den stolte arbejderby.

På en aktiv byvandring undersøger vi Helsingørs historie, fra Erik af Pommeren grundlagde byen og fik købstadsprivilegier i 1400 tallet, gennem 400 år med sundtoldsopkrævning, igennem industrialiseringen og til nutidens tegn på moderne kultur- og turistby.

'Helsingørs historie' starter ved Bymuseet og Karmeliterklosteret, der er et af de ældste områder i byen, og slutter på havnefronten foran Kulturværftet. Derimellem besøger vi steder i byen, der fortæller om forskellige episoder eller vigtige hændelser, der eksemplificerer, hvordan folk har boet og levet i byen igennem tiden. Ofte går turen også inden om det autentisk indrettede Museum Skibsklarerergaarden, hvor vi med alle sanser kan få et indblik i sundtoldstiden i Helsingør.  

Indholdet på turen tilrettelægges efter målgruppen, men inkluderer altid dialogisk undervisning og konkrete øvelser og materialer.

Turen er ca. 2 km.

Skyttenstræde i Helsingør
Det historiske byrum.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Dansk, Historie, Religion, Samfund og sundhed
Læringsmål:
At kende sit historiske ophav er en vigtig del af at kende sig selv.

Målet med byvandringen er, at de studerende får et blik for, at byen er et historisk byrum, og at byrummet fortæller historier om de mennesker, der har boet og levet her før dem selv.