Teatret Masken

Hemmeligheder

Der findes mange hemmeligheder, du har garanteret en eller har hørt om en. Er du god til at holde på hemmeligheder og er der nogen hemmeligheder som man ikke skal holde på. Hvad sker der hvis du får viderefortalt en hemmelighed eller en anden ikke har kunnet holde på din hemmelighed?

I foråret 2023 spørger vi 8. klasse på Lolland og Falster om disse spørgsmål og deres anonyme svar bliver til manuskriptet som sidenhen bliver til ungdomsforestillingen Hemmeligheder.

Samtidig med vi sætter forestillingen op, vil vi udarbejde et undervisningsmateriale til forestillingen.

Vi sender også gerne manuskriptet til lærere, således at forestillingen/manuskriptet kan opgives som det stykke dramatik der skal opgives til mundtlig dansk eksamen.

Kan du holde på en hemmelighed?
©

Teatret Masken

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
40 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Guldborgsund Kommune
Max deltagere:
130 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Drama - Dramaanalyse, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Musik - Musikforståelse, Samfundsfag - Politik, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel
Fag:
Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Idræt, Medier, Musik, Sproglig udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Færdighedsmål
6.-10. klasse: Dansk - Kommunikation:
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Sproglig bevidsthed:
• Færdighedsmål: Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog
• Vidensmål: Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning
Kommunikation, Krop og drama:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere eget og andres kropssprog
• Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog
6.-9. klasse: Drama valgfag:
• Dramaproduktion: Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
• Dramaanalyse: Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
6.-9. klasse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Sundhed og trivsel - Relationer:
• Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer
• Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet
6.-9. klasse: Fortolkning:
• Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
• Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger
8.-9. klasse: Sociale og kulturelle forhold - Socialisering:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og
identitetsdannelse
• Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse