Fredericia Natur & Miljø

Hjælp de vilde bier (Det Grønne Rum)

Eleverne arbejder med bien som levende organisme. De vil gennem fortælling og tegning få viden om dens levevis og livscyklus, og hvorfor bier er vigtige i vores natur og for bestøvning af planter. I forløbet bygger eleverne selv et bihotel, så de får mulighed for at fordybe sig og følge biens liv hjemme på skolen.

Før besøget i Det Grønne Rum

Klassen introduceres for bier og deres levevis. Her tages ikke kun udgangspunkt i honningbien, men alle dens artsfæller, de vilde bier. 
Spørgsmål som kan afdækkes: Hvad er vilde bier? Hvor mange findes der? Kender I en vild bi? 

Introduktion til temaet "Vilde Bier" findes i vejledningen ”Hjælp de vilde bier”: http://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/NaturMilj/Natur/Planterogdyr/vilde-bier-laererhaefte/

I Det Grønne Rum
Undervisningen i Det Grønne Rum foregår ved, at vi tegner og fortæller om opbygningen af en bi, som eksempel på et insekt, ved hjælp af modeller.

Vi taler om forskellige typer af bier, og hvad de lever af, deres levesteder og livscyklus.

Børnene tegner selv bier og lærer hermed kendetegn for en bi.

Vi taler også om, hvordan man kan hjælpe bierne ved at skabe gode levesteder i naturen eller sin egen have.

Børnene arbejder i grupper om at lave simple bihoteller/redesteder.

Aktivitet på skolen

Bihotellerne placeres i skolen, hvor eleverne løbende holder øje med, om bierne indtager redestedet.

Eleverne sår/planter blomsterplanter i skolen (aktivitet forår/sommer).

Bihoteller
Undervisning i Det Grønne Rum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan gennem iagttagelser og brug af enkle fagbegreber fortælle om biens opbygning, dens levested og livsbetingelser.