Skovgaard Museet

Hvad er et museum?

Hvad er et museum egentlig for noget? Kom bag kulisserne på Skovgaard Museet i to nye undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i, hvad et museum egentlig er.

Beskrivelse

Hvad er et museum egentlig for noget? Kom bag kulisserne på Skovgaard Museet i to nye undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i, hvad et museum egentlig er.

Kuratering - at formidle viden og fortælle historier
Museets primære kommunikationsform er udstillinger. Udstillinger kan laves på mange forskellige måder og handler om at vælge, ordne og systematisere en viden eller fortælling efter et selvvalgt princip. De greb vi bruger, når vi laver udstillinger, afspejler en personlig opfattelse af verden. I dette forløb bliver det eleverne selv, der skal skabe en udstilling og dermed reflektere over, hvordan museer formidler viden om fortiden i nutiden.

Tilbuddet kan bruges i fag som danskhistorie, samfundsfag og billedkunst.

Museum - hvordan og hvorfor?
Et museum er et sted, hvor vi samler malerier, traktorer, ølkapsler, mobiltelefoner, knogler, våben og meget, meget mere. I dette forløb vil vi undersøge, hvorfor vi samler, hvad vi samler på og hvorfor vi har museer. Vi vil også lave en praktisk øvelse, hvor vi med udgangspunkt i elevernes medbragte genstande, laver en udstilling.

Tilbuddet kan bruges i fag som historie, samfundsfag, virksomhedsøkonomi og afsætning. 

Forslag til forberedelse:
Lav en liste over de forskellige museer, I kender og måske har besøgt. Suppler eventuelt listen med museer, I finder ved en søgning på nettet. Snak sammen om, hvorfor I tror, der findes museer og hvad vi skal bruge dem til.

Forslag til efterbehandling:
Lav en udstilling hjemme på skolen ud fra et bestemt emne eller en særlig vinkel, I vælger. Inviter resten af skolen til fernisering og fortæl dem om jeres tanker bag udstillingen.

Formål

Hvad er et museum egentlig for noget? Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne et indblik i, hvad der foregår bag kulisserne på et museum og undersøge, hvorfor vi mennesker samler. 

Eksempler på læringsmål:

At eleverne kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

At eleverne kan tage stilling til og handle i forhold til sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge og problemstillinger.

At eleverne kan beskrive rammer og interne forhold i en virksomhed.

At eleverne kan arbejde med markedsføring på baggrund af strategi, forbrugeradfærd og markedsforhold.

Hvad er et museum egentlig for noget?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Samfundsfag, Uddannelse og job
Læringsmål:
Bliv klogere på museets hverdag og virkelighed i dette forløb om museet som institution.

Se alle tilbud fra: