Den Frie

Hvad er, kan og gør samtidskunst?

Kom og vær med til at udforske samtidskunsten, når vi i fællesskab undersøger, hvordan kunst ikke blot skal ses, men også kan opleves med hele kroppen!

Hvad er, kan og gør samtidskunst? I Den Frie Udstillingsbygning opfatter vi samtidskunst som en visuel spejling af nutidens mangfoldige virkelighedsforståelser, sociale udviklingsformer, valgmuligheder og konstante foranderlighed. Samtidens kunst adskiller sig fra det øvrige mediebillede ved at stille spørgsmål frem for at give klare og logiske svar. Kunsten i samtiden er med andre ord en åben udtryksform, der kan sanses og italesættes på uendeligt mange måder. Med workshoppen er det personlige engagement, indlevelsen og lysten til at gå på opdagelse i kunsten omdrejningspunktet. Sammen udforsker vi bygningen og de udstillede værker og undersøger, hvordan kunsten i samtiden ikke "kun" kan ses og høres, men hvordan det fysiske møde med samtidskunstens mange fremtrædelsesformer kan være katalysator for uendelige refleksioner og diskussioner. 

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
0 kr.
Yderligere priser:
Gratis for Københavns folkeskoler, for øvrige koster forløbet 950 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Kommunikation, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Samfundsfag
Læringsmål:
Workshoppen tilgodeser folkeskolereformen og folkeskolens mål for danskfaget, billedkunstfaget, de praktiske fag og sprog- og kulturfagene. De skiftende udstillinger præsenterer et bredt udvalg af kunstneriske praksisser med en bred vifte af emner, der kan relateres til flere faglige mål og områder.

Se alle tilbud fra: