Koldkrigsmuseum Stevnsfort ved Skoletjenesten Østsjællands Museum

Hvis...

Dilemmaspil, hvor de studerende selv er medspillere i en historisk ramme

Der venter de studerende en sansemættet oplevelse, når klasselokalet byttes ud med et spektakulært underjordisk fort fra Den Kolde Krig.

Tiden i forløbet er dagene op til den 9. november 1989, hvor danskerne med en kuldegysning af glæde, modtog nyheden om Berlinmurens fald. Den dag holdt hele Danmark vejret, imens tv-skærmene fyldtes med glædestårer, fyrværkeri og murstykker. Tiden op til murens fald, var der et stigende pres fra befolkningen i DDR om at indføre rejsefrihed og generel voksende utilfredshed med Sovjetunionen. Det udfordrede i den grad Danmarks holdning til koldkrigskonfliktens udvikling. I Danmark ønskede man en ende på konflikten og havde forståelse for østtyskernes ønske om en mere uafhængig og fri tilværelse. Men samtidig rejste spørgsmålet sig om, hvor meget man i Danmark turde støtte frihedsbevægelsen af frygt for Warszawa-pagtens indgriben i DDR.

Forløbet er bygget op omkring et rollespil, hvor de studerende gennem aktiv handling, får et realistisk billede af det, der foregik i det danske militær under Den Kolde Krig. De studerende kommer til at arbejde med autentiske beretninger og udstyr i en autentisk bunker fra Den Kolde Krig. Spillet ledes af spilledere, der har ansvaret for at beskrive verden rundt om spillerne og styrer til dels, hvad der skal ske hvornår, som følge af rollernes handlinger, og dermed spillets udvikling. Efter spillet får de studerende en perspektiverende omvisning i det underjordiske fort.  

Det ville være oplagt at afvikle dette forløb som et tværfagligt undervisningsforløb mellem historie og samfundsfag. Det kan desuden anbefales, at forløbet enten anvendes som optakt til eller afslutning på et forløb om Den Kolde Krig hjemme på skolen, da den giver et godt indblik i Danmarks rolle i koldkrigskonflikten.  

Koldkrigsmuseum
Koldkrigsmuseum
Foto

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

©

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4½ time
Pris:
4000 kr.
Yderligere priser:
To klasser fra samme skole samme dag 6.000 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet leder hen imod, at de studerende bliver i stand til at:

- Opnå kendskab til Den Kolde Krig - før, under og efter.
- Opnå kendskab til dilemmaer fra Den Kolde Krig.
- Opnå kendskab til Stevnsforts funktion for Danmark og NATO.
- Opnå kendskab til konflikten mellem NATO og WAPA.
- Opnå kendskab til et læringsrum, hvor alle kan være med.