Skole-Kirke-Tjenesten

I al evighed

Teaterforestillingen foregår i Vrå Kirke d. 8. feb. kl. 10.00 og 12.00. Max. 60 publikummer pr. gang.

Begrebsparret - magt og ære med vægtlægning på magt er omdrejningspunkt i stykket. Alle har erfaringer med og tanker om, hvad magt kan og bør være. Kristendomsfagligt er det relevant at se på magt - både som guds magt - og som den magt, mennesker har over hinanden. Derfor fylder magt mere end ære i dette forløb.
Som indgang til forløbet ser eleverne Teater Carte Blanches forestilling I AL EVIGHED, der spilles i en kirke.  
I det sensoriske teater arbejdes der ikke med en sammenhængende fortælling, som et siddende publikum får fortalt af skuespillerne.
I Det sensoriske teater inviteres publikum på
en slags rejse i et rum med 
forskellige stationer.
stationerne møder publikum performere, der iscenesætter forskellige 
sanseoplevelser, små spil og lege, brudstykker af fortællinger og som ofte inviterer publikum til aktiv deltagelse.
Hjemme på skolen følges der op på forestillingen, ved at eleverne deler nogle af deres erfaringer og tanker med hinanden. Herefter arbejdes der mere traditionelt med at indkredse magtbegrebet gennem forskellige tekster, spørgsmål og øvelser. Et centralt kristendomsfagligt mål i denne fase er, at eleverne forstår, at der i kristendommen sideløbende er to forskellige forestillinger om guds magt: Den stærke almægtige magt/gud som særligt kendes fra Det Gamle testamente, og den svage magt /gud som er repræsenteret i Jesus-skikkelsen i Det Nye Testamente.

Arbejdet kan evt. afsluttes ved at eleverne - med inspiration fra teaterforestillingen - laver en lydcollage om magt og ære.

I al evighed

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
60 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
9.
Kompetenceområde:
Dansk - Lytning, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
At eleverne med inspiration fra teaterforestillingen, I AL EVIGHED, får mulighed for at udvikle en kristisk, nuanceret og reflekteret forståelse af begreberne MAGT og ÆRE.