Esrum Kloster & Møllegård

I munkenes fodspor

Hvad vil det sige at gå i kloster, og hvorfor valgte nogle det liv? Hvad skete der inden for klosterets mure, og hvad var egentlig klostrenes opgave?

Hvad vil det sige at gå i kloster og hvorfor valgte nogle det liv? Hvad skete der inden for klosterets mure og hvad var egentlig klostrenes opgave? Prøv selv forskellen på en kormunk og en lægbroders opgaver. Gennem forløbet får vi et indblik i munkenes liv og klosterets betydning for samfundet og taler om hvad der egentlig skete med klosteret og hvorfor. Vi besøger både klosteret og bruger de nære omgivelser

I munkenes fodspor
I munkenes fodspor
Foto

Esrum Kloster og Møllegård

©

Esrum Kloster og Møllegård

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Kristendom, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Historie:
Færdighedsmål:
Kronologi og sammenhæng: Eleven kan placerer historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng. Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien. Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen, Kildearbejde: Eleven kan identificerer historiske problemstillinger. Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og på skrift om deres indhold og formål. Historiebrug: Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden. Eleven kan konstruerer historiske fortællinger.
Vidensmål:
Kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering. Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen.
Kildearbejde: Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger. Eleven har vide om kildekritiske begreber.
Historiebrug: Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier.

Kristendomskundskab:
Færdighedsmål:
Livsfilosofi og etik: Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning.
Kristendom: Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold. Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen
Vidensmål:
Livsfilosofi og etik: Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk for grundlæggende tilværelsesspørgsmål
Kristendom: Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold. Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen