Kalundborg Museum

Ingeborgs arv

I "Ingeborgs arv" får eleverne gennem levende dialog, hands-on-aktiviteter og selvstændigt gruppearbejde kendskab til samfundsstrukturen i Valdemarstiden og til centrale personer i Hvideslægten.

Undervisningsforløbet har en før-under-efter-tilgang. Gennem forberedelsesarbejde i klassen med læsehæftet "Kampen om magten" introduceres eleverne til personer, steder og begivenheder, der arbejdes videre med under besøget i Kalundborg. Hæftet er en fiktiv fortælling, der kan læses af eleverne selv eller anvendes som højtlæsning på klassen.

Forløbet indledes med en rundtur i Kalundborgs Højby med stop på Vestborgen, i Kirken og ved Præstegadehuset. Via en formidler i rolle inddrages eleverne i Ingeborgs univers og får historien om Ingeborgs arv fortalt. Herefter gennemføres en hands-on-aktivitet i det gamle middelalderhus, hvor eleverne på skift bliver iklædt tøj fra de forskellige samfundslag. Den sidste del af forløbet foregår i museets udstilling med udgangspunkt i det 7 m lange Korsriddertapet. Eleverne arbejder nu selvstændigt med hver deres motiv fra tapetet og afslutter med, i dialog med formidleren, at fremlægge i plenum.

Når forløbet bookes, vil du elektronisk få tilsendt materialer til forberedelse og efterbearbejdning af forløbet.

Museum Vestsjælland
Ingeborgs arv
Foto

Museum Vestsjælland

©

Museum Vestsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
Bemærk, at du kan benytte Kulturbussen gratis til alle undervisningstilbud.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Kristendom, Historie - Kronologi og sammenhæng, Dansk - Kommunikation, Dansk - Fremstilling, Historie - Kildearbejde, Historie - Historiebrug
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Forløbet har til hensigt at understøtte:
Elevernes bevidsthed om, hvordan historien har indvirket på nutidens samfundsudvikling
- at eleverne får en indledende forståelse af samfundsstrukturen i Valdemarstiden
- At elevere får et indblik i, hvordan Hvideslægten har haft indvirkning på nutidens Kalundborg