Museum Vestsjælland

Integration, identitet og generationskløfter

Dilemmabaseret undervisning gennem rollespil.

I 1973 ankom en togvogn til Danmark. I den sad fem familier fra den samme lille landsby fra det centrale Tyrkiet. De var for det meste kvinder og børn. De havde pakket deres kufferter og en sæk bulgur til rejsen. Deres mænd var rejst i forvejen, til Europa, til Danmark og til sidst til Ringsted.

Igennem rollespil, performative øvelser og dilemmabaseret undervisning skal eleverne arbejde med historisk empati ud fra aktuelle, lokale førstehåndskilder.

Undervisningen tager udgangspunkt i en aktuel erindringsindsamling, hvor tyrkiske gæstearbejdere og deres efterkommere har delt deres minder og tanker om livet i Danmark med Museum Vestsjælland.

Forældrene arbejdede på fabrik, ofte med manuelt arbejde, hvor de ikke lærte sproget. Børnene legede på vejen, gik i danske skoler og fik danske venner og lærte sproget. Det var en anden verden end forældrenes. Afstanden mellem Tyrkiet og Danmark var ikke kun i geografien. Den voksede også mellem børn og forældre.

I undervisningen tager vi fat om såvel generationskløfterne som identitet og integration set igennem de tyrkiske indvandrere og deres efterkommeres øjne. Børnene, der stod midt imellem to kulturer, undrede sig, voksede op og skulle prøve at finde deres sted i livet.

Vi kommer ud til gymnasier i Ringsted, Sorø, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommune.

Mustafa holder børnefødselsdag
Mustafa fra klassen har inviteret drengene fra klassen til fødselsdag. Der er både røde pølser og gule sodavand, sådan som traditionen foreskrev det i 1984.
©

Onur Esgici

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet understøtter følgende faglige mål og kernestof for elever på STX (historie A):

• formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid.

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

• kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.

Forløbet understøtter følgende faglige mål og kernestof for elever på STX (samfundsfag A):

• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.

• sociologi: identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.