Museum Sønderjylland - Gram Lergrav & Palæontologi

Istider, sten og landskabet omkring os

Da isen efter istiderne smeltede bort, efterlod den medtransporteret materiale, bl.a. sten. Enkelte sten er så karakteristiske, at man kan finde deres oprindelsessted.

Det sønderjyske landskab er i høj grad skabt af tidligere tiders istider og klimaændringer. Vi ser bl.a. på, hvilke mekanismer der påvirker gletsjere og skaber landskabet, hvordan vi kan se spor af det i dag, og laver selv forsøg med isens kræfter. Ved at identificere ledeblokke kan vi måske finde ud af, hvilken vej isen har taget ned over Skandinavien.

Hvornår
Hele skoleåret, mandag - fredag

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
450 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Naturgeografi
Læringsmål:
-