Bülows Makerspace

Iværksætteri

Eleverne arbejder med innovation og entreprenørskab fra idéudvikling af et produkt til udarbejdelse af en forretningsplan.

I samarbejde med Business Fredericia formuleres en eller to problemstillinger, som eleverne skal løse gennem innovation og entreprenørskab. Eleverne kommer ikke alene til at beskæftige sig med produktudvikling i forhold til en bestemt målgruppe, men også med udarbejdelse af en forretningsplan for produktet.

Med sparring fra Business Fredericia og lokale erhvervsfolk - advokater, håndværkere, forretningsdrivende m.fl. - udarbejder elever en business case for deres produkt.

Elevernes forslag pitches og bedømmes af et dommerpanel. Evt. kåring af den (de) bedste løsning(er).

Forslag til forberedelse:

Det er en forudsætning, at de involverede lærere har kompetencer til at lede et innovativt forløb med eleverne. Eleverne kan med fordel have arbejdet med idéudviklingsprocesser tidligere.

Se eksempel på et innovationsforløb over 5 undervisningsgange i vedhæftede fil.

Innovation og entreprenørskab - ideudvikling

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Innovation og entreprenørskab, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleverne kan på eget initiativ iværksætte og deltage i aktiviteter og projekter, som har et konkret mål.

Eleverne kan anvende kreativitet til løsning af faglige og sociale opgaver.

Eleverne kender metoder til struktureret idegenerering og kan anvende disse.

Eleverne kan eksperimentere med opgaver og udfordringer, arbejde vedholdende og improvisere
med brug af forhåndenværende ressourcer.

Eleven kan vurdere betydning af innovation i arbejdsliv og karriere.

Elevernes har forståelse af privat- og virksomhedsøkonomi og har viden om
samfundsøkonomi, marked og erhvervsliv.