Museum Nordsjælland

Jæger eller bonde?

For 6000 år siden forandredes levevis og verdensopfattelsen i Sydskandinavien radikalt hos de lokale jæger-samlere. Indenfor kun 100 år blev landbruget indført med nye livsmønstre og madvaner til følge. Der kom også nye gravskikke, nye boligformer, nye redskaber osv. Neolitiseringen – skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder – var i gang.

Med udgangspunkt i neolitiseringen vil undervisningsforløbet arbejde med kronologi (både relativ og absolut kronologi) og inddelingen af historien i kulturhistoriske perioder. Eleverne skal ud fra de arkæologiske (materielle) kilder undersøge, om der var tale om kontinuitet eller brud ved overgangen fra jæger- til bondestenalder (neolitiseringen).

I klassen skal eleverne i grupper diskutere, hvad der definerer en kultur – hvornår er man jæger, og hvornår er man bonde f.eks. – og om det var overvejelser, som menneskene i oldtiden havde. Eleverne skal derefter undersøge, om der var tale om kontinuitet eller et brud i forbindelse med neolitiseringen – og hvordan kan man egentlig se det? Til det formål skal eleverne anvende det arkæologiske kildemateriale (de materielle kilder), som bliver udleveret i kopi. De vil både skulle inddrage oldsager, måltidsrester, kemiske analyser, bosættelsesmønstre i landskabet mv. i deres overvejelser og argumentationer for og imod kontinuitet eller brud.

På museet fortsætter diskussionen under ledelse af en arkæolog. Først skal der skabes et fælles overblik over neolitiseringen: Var der tale om brud eller kontinuitet – og hvordan kan man se det i de materielle kilder? Her vil alle grupperne kunne byde ind med deres resultater fra arbejdet i klassen. Vi skal også diskutere, om der er særlige materielle kilder, som definerer et skift i identitet og dermed en kulturforandring.

Forløbet på museet slutter med arkæologens bud på, hvad der kan have forårsaget skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder, hvilke forudsætninger der var, og hvordan det skete.

Det hele munder ud i et fælles overblik over, hvad der kan have forårsaget skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder, hvilke forudsætninger der var, og hvordan det skete.

Find flere oplysninger om forløbet her: https://museumns.dk/skoletjenesten/undervisningstilbud-i-hilleroed/jaeger-eller-bonde/

Jæger eller bonde?
Jæger eller bonde?
©

Museum Nordsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningstilbuddet er gratis for Museum Nordsjællands hjemkommuner: Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Hørsholm. Øvrige skoler koster 500 kr. pr. klasse. Ring og hør vedr. mindre grupper, specialklasser m.m.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien. Principper for overblik: Eleven har viden om principper for inddeling af historien.