Kongernes Samling - Rosenborg Slot

Jagten på Christian 4. (grundskolen)

Om den berømte konge og grundlægger af Rosenborg, Christian 4. Gå på jagt på slottet, og find spor efter Christian 4. og bliv klogere på, hvem han egentlig var!

Jagten på Christian 4. tager udgangspunkt i den danske konge og grundlægger af Rosenborg Slot, Christian 4. Gennem oplevelse af historiefortælling og indsamling af spor efter kongen gruppevis i en slags skattejagt på Rosenborg sammenstykker eleverne oplysninger om kongen. Forløbet ender ud i, at eleverne i fællesskab laver en karakteristik af Christian 4. ud fra det indsamlede materiale.

Forløbet indeholder emnerne: Kongen og kronen – om kongens rolle i samfundet, kongen og kristendommen, kongen og kunsten, kongen i krig samt kongen og kærligheden.

Marmorbuste af Christian 4., udført 1644 i København
Marmorbuste af Christian 4., udført 1644 i København
Foto

Kunstner: François Dieussart

©

Rosenborg

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
475 kr.
Yderligere priser:
Undervisningsforløbet er gratis for københavnske folkeskoler t.o.m 28. juni 2019
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Historie: Forenklede Fælles Mål: “Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden” samt “Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum”.
Dansk: Forenklede Fælles Mål: “Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer”, “Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge” samt “Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster”.