REFA

Jagten på råstofferne

Spillet ”Jagten på råstofferne” er et gratis undervisningstilbud til elever i 7.-10. klasse, som skoletjenesten tager med ud på din skole.

Spillet har til formål at øge elevernes viden, bevidsthed og handlekompetence omkring vigtige råstoffer og genbrug af disse for dermed at kunne spare på naturens ressourcer.

Eleverne skal i grupper kæmpe om at indtage miner på et verdenskort ved at løse forskellige opgaver. Spillet omfatter både praktiske forsøg, informationssøgning på roll-ups, iPads eller mobiltelefoner, træffe beslutninger og samarbejde om opfindsomme løsninger. I spørgsmålene tages der udgangspunkt i en mobiltelefons råstoffer.

Der indgår en før- og eftertest, så undervisningen kan evalueres.

Spillet kan gennemføres som et selvstændigt undervisningsforløb eller indgå i et længerevarende forløb.

REFA spil Kulturtjenesten Skoletjenesten

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Økonomi
Fag:
Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
-

Se alle tilbud fra: