Københavns Befæstning - Vestvolden Rødovre

Jul på Vestvolden

På den naturskønne Vestvold og i det unikke batteritogsmagasin, kan du og dine elever rejse 100 år tilbage i tiden og gå i soldaternes fodspor i juletiden. Forløbet har fokus på samarbejde, oplevelse, indlevelse, nysgerrighed, bevægelse og gode fortællinger.

Eleverne bliver selv indrulleret som soldater, hvor de bl.a. skal undersøge soldatens tornyster, gå march og skrive/tegne en julehilsen hjem med blæk. Derudover skal eleverne udforske volden hvor soldaterne arbejdede, sov og spiste, da de var der under 1. verdenskrig og i juletiden.
Gennem dialog, billeder, det historiske miljø og historier spores eleverne ind på de spændende begivenheder og soldaternes hverdag.
Forløbet kan aktivere refleksioner og oplevelser, som kan bruges direkte i danskfaget – både før og efter forløbet. I kan for eksempel have fokus på fremstilling og fortolkning, og lade eleverne skrive dagbog og tegne billeder fra en soldats perspektiv og efterfølgende perspektivere til eget liv.

Alt dette foregår i Batteritogsmagasinet og udenfor på Vestvolden i Rødovre.
Husk derfor varmt tøj - og nissehuer!

Perioden for dette forløb er fra uge 47-51. 

"Soldat på Vestvolden" kan bookes fra påskeferien til efterårsferien.
Bemærk: Forløbet er en juleudgave af "Soldat på Vestvolden" (forløbene har grundlæggende samme indhold)

Læs om lærerens opgaver og find før- og efteropgaver herunder

Book forløb her

Vestvolden
Vestvolden i sne

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Frederiksberg, Københavns og Rødovre Kommuner. Gratis for folkeskoler i Ballerup Kommune (først til mølle). Se mere i onlinebookingen.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt
Læringsmål:
- Eleverne får oplevelser, som skal igangsætte refleksion og indlevelse.
- Gennem samarbejdsøvelser og indlevelse i soldaterliv, udvikles elevernes fællesskabsfølelse.
- Gennem de autentiske omgivelser og fortællinger om soldaterlivet i tiden op til og under 1. verdenskrig opøves elevernes evne til at undres og stille spørgsmål.

Eleverne får ydermere styrket deres evne til indlevelse og identifikation gennem følgende af Skoletjenesten Københavns Befæstnings dogmer:
- Oplevelse før oplysning
- Historien er fysisk
- Læring gennem fysisk bevægelse
- Samarbejde