Københavns Befæstning - Vestvolden Rødovre

Jul på Vestvolden

På den naturskønne Vestvold og i det unikke batteritogsmagasin, kan du og dine elever rejse 100 år tilbage i tiden og gå i soldaternes fodspor i juletiden. Forløbet har fokus på samarbejde, oplevelse, indlevelse, nysgerrighed, bevægelse og gode fortællinger.

Beskrivelse af forløbet
Eleverne bliver selv indrulleret som soldater, hvor de bl.a. skal undersøge soldatens tornyster, gå march og skrive/tegne en julehilsen hjem med blæk. Derudover skal eleverne udforske volden hvor soldaterne arbejdede, sov og spiste, da de var der under 1. verdenskrig og i juletiden.
Gennem dialog, billeder, det historiske miljø og historier spores eleverne ind på de spændende begivenheder og soldaternes hverdag.
Forløbet kan aktivere refleksioner og oplevelser, som kan bruges direkte i danskfaget – både før og efter forløbet. I kan for eksempel have fokus på fremstilling og fortolkning, og lade eleverne skrive dagbog og tegne billeder fra en soldats perspektiv og efterfølgende perspektivere til eget liv.

Praktisk
Alt dette foregår i batteritogsmagasinet og udenfor på Vestvolden i Rødovre.
Husk derfor varmt tøj - og nissehuer!

Bemærk: Forløbet er en juleudgave af "Soldat på Vestvolden" (forløbene har grundlæggende samme indhold).

Har du svært ved at finde vej? Frygt ej! Nedenfor er en video, der viser hen til batteritogsmagasinet, hvis du ankommer med bus 9A og står af ved Espelunden. Ydermere har vi lavet en PDF med en yderligere guide. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Periode, hvor forløbet udbydes
Forløbet kan bookes fra medio-november frem til juleferien. "Soldat på Vestvolden" kan bookes fra april til efterårsferien. 

Herunder kan du finde lærervejledning samt før- og efteropgaver 

Vestvolden
Vestvolden i sne

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Frederiksberg, Københavns og Rødovre Kommuner.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt
Læringsmål:
- Eleverne får oplevelser, som skal igangsætte refleksion og indlevelse.
- Gennem samarbejdsøvelser og indlevelse i soldaterliv, udvikles elevernes fællesskabsfølelse.
- Gennem de autentiske omgivelser og fortællinger om soldaterlivet i tiden op til og under 1. verdenskrig opøves elevernes evne til at undres og stille spørgsmål.

Eleverne får ydermere styrket deres evne til indlevelse og identifikation gennem følgende af Skoletjenesten Københavns Befæstnings dogmer:
- Oplevelse før oplysning
- Historien er fysisk
- Læring gennem fysisk bevægelse
- Samarbejde