Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Julen – hjerternes (forbrugs)fest

I dette korte undervisningsforløb arbejder eleverne med kristne og førkristne juletraditioner samt perspektivering til FN's Verdensmål nr. 12 (madspild) i forhold til en nutidig debat om julens store forbrug.

Allerede i 1847 skrev Peter Faber »Julen varer længe, koster mange penge«. Det er med andre ord ikke nyt, at julen for mange er en vigtig, men bekostelig fornøjelse. Der købes gaver og mad i lange baner i mange familier, men i takt med at den grønne omstilling vinder indpas i flere dele af samfundet, begynder nogle også at skære ned for forbruget i julen.

I dette korte juleforløb skal eleverne arbejde med julen både i kristen og førkristen tid i Danmark, julens forbrug i et nutidigt og historisk perspektiv og FN's Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion (herunder madspild). Forløbet afsluttes med en debat om, hvorvidt julens traditioner kan og skal nytænkes i en grønnere retning.

Materialet indeholder:

• Elevhæfte med opgaver.

Billede af verdensmåls symbolet
FN's Verdensmål
Foto

FN

©

FN

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne læser om bibelske fortællinger, der knytter an til den hedenske julefejring, hvor også overflod var temaet - en overflod, som her knyttes an til Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion (madspild).