Geomuseum Faxe - Skoletjenesten Østsjællands Museum

Kalken under Danmark – indendørs mikroskop-fossiljagt

Under det meste af Danmark er der kalkaflejringer, som er dannet for 66-61 millioner år siden.

Kalken består af skeletrester fra mosdyrskolonier og smådyr. Nogle steder er kalken dybt begravet under jorden, mens laget andre steder ligger blottet lige til at gå på undersøgelse i.

Vi starter undervisningen med fælles introduktion af mosdyrskalkens dyreliv i skolestuen, og derefter går vi i laboratoriet.

Vi undersøger prøver taget i mosdyrskalken i Faxe Kalkbrud, og gennem mikroskop bestemmer vi mikrofossilerne i dyregrupper.

De mikrofossiler, eleverne finder, får de med hjem.

På jagt efter mikrofossiler i laboratoriet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
1200 kr.
Max deltagere:
-28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Jordens historie