Museum Vestfyn

Kend din købstad

Book en byvandring rundt i Assens' gader og hør fortællinger om de rige og fattige i Assens i 1800-tallet. Eleverne guides rundt i den gamle købstad. Der bliver gjort stop forskellige steder i byen, hvor der fortælles om livet i Assens for henholdsvis de rige og de fattige.

Forløbet skal gøre eleverne opmærksomme på:

• ”Kend din købstad”. Købstaden Assens har en central placering ved Lillebælt, og byen rummer historier, som kan skabe forståelse omkring forholdet mellem købstaden og oplandet gennem historien. 
• At der var stor forskel på hvilket liv og hvilke muligheder man havde, alt efter om man var rig eller fattig.
• At koble steder i byen til tidligere menneskers liv og virke.

Forløbet kan inspirere til videre arbejde, der imødekommer kompetencemål for dansk efter 4. klassetrin:

Færdigheds- og vidensmål:

Oplevelse og indlevelse: Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning.

Krop og drama: Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre.

Kend din koebstad
Kend din købstad
Foto

Museum Vestfyn

©

Museum Vestfyn

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
550 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Færdigheds- og vidensmål: Familie og fællesskaber: Eleven kan sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv. Eleven har viden om fællesskaber før og nu. Livsgrundlag og produktion: Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.

Se alle tilbud fra: