Aabenraa Bibliotekerne

Kildekritik og fake news

Er dine elever gode til at skelne mellem de gode og utroværdige kilder på nettet? Eller bruger de mest Google og Wikipedia ligesom de fleste?

Vælg mellem et af følgende forløb:

Find kilder til din opgave:

Adgang til information er ikke det samme som at få faktisk viden. Vi viser gode kilder til viden – især til opgaver. Eleverne lærer at navigere på bibliotekets hjemmeside og de databaser, vi stiller til rådighed, samt den nationale bibliotekstjeneste bibliotek.dk
Hvis forløbet foregår på biblioteket, er der også mulighed for en skattejagt med fokus på, hvor bøgerne står på biblioteket, og hvor i bøgerne man finder den viden, man har brug for.

I dybden med det, du kender

Alle kender Google og Wikipedia. Men med dette skoletilbud kommer eleverne til at lære, hvordan man kan lave bedre og mere præcise søgninger på Google, og hvordan man navigerer rundt på Wikipedia og sikrer sig, at man kan bruge de artikler, man finder.

Kildekritik og fake news

Finder dine elever deres nyheder på TikTok? I dette forløb lærer eleverne at stille spørgsmål ved alt, hvad de læser og hører om. De lærer Kildekritikkens Syv Grundregler at kende og skal vurdere, hvor troværdige kendte og ukendte hjemmesider er.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Medier - Medieanalyse, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, It og medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Kildekritik
Kritisk tænkning