Tekstilmuseet

Kilder og genstande på museet

Museum Midtjylland tilbyder de gymnasiale uddannelser et undervisningstilbud, der omhandler formidlingen af den midtjyske historie i en historiemetodisk kontekst. Undervisningstilbuddet håndgribeliggør genstandsarbejdet samtidig med, at der stilles krav til elevernes formidlingsevner.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD
Museum Midtjylland tilbyder de gymnasiale uddannelser et undervisningstilbud, der omhandler formidlingen af den midtjyske historie i en historiemetodisk kontekst. Undervisningstilbuddet håndgribeliggør genstandsarbejdet, samtidig med at der stilles krav til elevernes formidlingsevner.

Selve besøget bygger på tre forskellige elementer. Når eleverne ankommer, vil de blive ført ind i Tekstilmuseets undervisningsfaciliteter. Her skal de i første omgang arbejde med fysiske levn, hvor eleverne kommer til at vurdere og reflektere over forskellige genstandes funktion og datering.

Dernæst kommer eleverne ud på en rundvisning i Tekstilmuseets udstilling "Made in Midtjylland", hvor de vil opleve den fælles lokalhistoriske kulturarv. Efter rundvisningen kommer eleverne tilbage til undervisningslokalet, hvor de i grupper arbejder med et kildemateriale omhandlende en lokal virksomhed. Ud fra kildematerialet skal eleverne besvare en række elevopgaver og herunder bl.a. producere en podcast.

Slutteligt fremlægges besvarelserne i plenum, og dermed afrundes undervisningstilbuddet på stedet.

IDÉER TIL FORBEREDELSE FØR MUSEUMSBESØGET

Forløbet indebærer praktisk og teoretisk arbejde med kilder og genstande. Op til museumsbesøget forventes det derfor, at eleverne har fået en introduktion til kildekritisk metode og hørt om nogle af de anvendte begreber.

EMNER

Kildearbejde, genstandshåndtering, industrialisering, historisk metode.

FORMÅL

At eleverne møder historiske genstande og kilder, der kan give dem indblik i tekstilindustrien.

At eleverne opnår forståelse for lokalsamfundets udvikling i nyere tid gennem genstandsnær rundvisning.

At eleverne arbejder med historiebrug og formidling.

Kilde- og genstandsarbejde på museet
Kilde- og genstandsarbejde på museet
Foto

Ard Jongsma

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne kan forholde sig reflekterende og kritisk i arbejdet med genstande.

Eleverne kan anvende en metodisk-kritisk tilgang til at analysere historiske kilder.

Eleverne udvikler egne formidlingskompetencer gennem anderledes formidlingsmetoder.