Den Jyske Opera

KlimaOperaVærkstederne Lyt til mig!

Klimaemnet optager mange børn. Ofte leder debatten til frustrationer og skræk. KlimaOperaVærkstederne "Lyt til mig!" fremhæver og understreger håbet, for skræk og advarsel er der ikke fremtid i. Det er der derimod i fællesskabet og respekten for hinanden.

I KlimaOperaVærkstederne får eleverne og deres forhåbninger, ytringer og løsninger en stemme i en lille opera, som de kan vise for og dele med andre klasser og forældre. Forløbet er et 5-timers kreativt skabende projekt på skolen. I skal forberede jer på forhånd via vores undervisningsmateriale, men I vælger selv, hvor meget og hvilke fag I vil inddrage. Dog er det et krav, at I lærer en sang på forhånd (lydfil, tekst og noder tilsendes). Forløbet knytter sig til FN's Verdensmål nr. 7 og 13.

Aktiviteter

Sanger og dramapædagog Maria Bordinggaaard Ghahremani og operaformidler og sanger Susanne Vinther leder processen fra indkredsning af temaer over komposition til øvning og fremvisning af det færdige resultat. Eleverne vil både arbejde som klasse og i tre grupper. En lærer skal være klar til at være pædagogisk leder af den ene gruppe på baggrund af en klar arbejdsplan og præfabrikeret musikalsk inspirationsmateriale.

Baseret på, hvad I har arbejdet med i forberedelsen, udvælger eleverne sammen med workshoplederne de klimatematikker, operaen skal handle om. Arbejdsformer for tekst- og musikproduktion og musikalsk materiale introduceres, før eleverne deles i tre grupper med emnerne Til lands, Til vands og I luften.
Operaen sættes sammen af elevernes bidrag – og god fængende musik i overgangene.

Forberedelse

Der udsendes et undervisningsmateriale, 1 måned før workshoppen finder sted.

I skal indlære en god og enkel sang (lydfil, noder, tekst).

I kan vælge, hvor meget I på forhånd vil arbejde med forskellige klimafaglige emner via forskellige æstetiske indtryks- og udtryksformer (læse, skrive, synge, danse, dramatisere, tegne, lave små film):
Genbrug (affaldssortering, skrald)
Madspild
Klimaforandringer som fx stigende vandstand
Plastic på verdens strande og i fisk
Biogas
CO2
Bier
Drivhuseffekt

Vi synger

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Dansk, Drama, Geografi, Matematik, Musik, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
• At eleverne erfarer, at man kan blande sig i og løfte sin stemme i klimadebatten på mange måder og med mange udtryk.

• At eleverne støttes i og får lyst til at spille, komponere og udtrykke sig musikalsk.

• At eleverne møder FN's Verdensmål (her mål nr. 7 og 13).

Se alle tilbud fra: