Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Klosterhaven

Der har ligget mange klostre i det midtjyske område, og disse var engang beboet af nonner og munke. Dette liv, disse bygninger og haverne omkring med spændende urter danner grundlaget for dette projekt.

Eleverne skal her lære om klostre og de ordener, der boede eller bor i klostrene. Der fortælles om den livsførelse, der fortsat er aktuel for f.eks. nonneordenen Birgittasøstrene i Maribo. 

Der er særligt fokus på klostrenes haver og derved faget natur/teknologi. Eleverne skal undersøge de urter, som klostrene anvendte til at afhjælpe sygdomme i middelalderen, ligesom de skal undersøge de planter, der er i deres egne haver derhjemme. 

Materialet bestilles på bestillingssiden på www.vibsko.dk – det findes både fysisk og digitalt. 

Praktisk info

Da projektet omhandler haver og urter, er det en fordel at arbejde med materialet i forår, sommer eller efterår.

Ørslev kloster og kirke, Højslev
Ørslev Kloster
Foto

Charlotte Toft Hansen

©

Vibsko

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Kristendom, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Kristendomskundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Se mere om Fælles Mål under materialet på www.vibsko.dk