Koldinghus

KOLDINGS BOMBARDEMENT 1849

Historisk retssag. Spørgsmålet om, hvorvidt Koldings borgere tog del i kampene debatteres og diskuteres.

HISTORISK RETSSAG
Naturmaler og antikvar Rasmus Henrik Kruses lidt naive tegning af, hvordan maleren forestillede sig gadekampene i Østergade under slaget ved Kolding. Kampscenen har faktisk intet med virkeligheden at gøre. Soldaterne rykkede kun frem i små grupper, ellers ville tabene have været langt større.

De slesvigske krige i 1848-50 og 1864 har formet det moderne Danmark i mere end en forstand. Kolding og omegn blev kraftigt berørt af krigene, og den 23. april 1849 blev der direkte kæmpet om byen.

En af de mest omdiskuterede detaljer ved slaget, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Koldings borgere tog del i kampene og beskød de slesvig-holstenske soldater, vil vi kigge nærmere på. Vi nedsætter en ”undersøgelseskommission”, der skal afgøre sagen. Ud fra de originale breve, rapporter og dagbøger m.v. vil vi prøve at finde svaret.

Eleverne skal, efter en kort introduktion om krigen og slaget, prøve at spille de deltagende slesvig-holstenske soldater og civile borgere, der oplevede slaget på nært hold. De interviewes så af undersøgelseskommissionen, der til slut træffer sin afgørelse.

Opgaven er ikke teoretisk. Museets bog om slaget ved Kolding, ”Det glemte slag”, bruger faktisk en hel del sider på spørgsmålet og træffer en afgørelse netop ud fra de samme kilder, som eleverne har til rådighed!

kolding
Kolding
Foto

Koldinghus

©

Koldinghus

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kun for skoler i Kolding Kommune.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Kildekritik:
• Eleven kan læse historiske kilder,
• Eleven har viden om kildekritiske begreber
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og udtrykke sig
mundtligt og skriftligt om disse