Bornholm Skoletjenesten

Kom & lær om kunst, kultur & natur - og bliv klog på sprog

I samarbejde med Skoletjenesten Bornholm er en række af øens kultur-, kunst- og naturinstitutioner gået sammen om at udvikle tilbud til de små børn i børnehaver og på skoler.

Det er blevet til i alt 32 tilbud, som præsenteres i et nyt samtalehæfte, Kom & lær om kunst, kultur og natur – og bliv klog på sprog.

Samtalehæftet beskriver forskellige kulturbesøg, hvor børnene kan opleve, bruge sanserne og sammen blive klogere på verden. Det er nemlig både sjovt og spændende, når man oplever noget i fællesskab og snakker om det – for så bliver man klog på sprog.

Hæftet er ikke kun et katalog over kulturtilbud. Det er også en ”bog”, der lægger op til dialog mellem barn og voksen, når de sidder og ser i hæftet. Hvert opslag viser fotos af børn, som gør noget, og en række ord, som den voksne kan tage fat i – eller måske kan børnene selv læse, hvad der står. For det er nemlig vigtigt, at kataloget får lov til at ligge på bordet på skolerne og i børnehaverne, så det kan inspirere lærere og pædagoger til at kombinere læringsforløb på skolen med besøg ude på relevante besøgssteder.

”Kom & lær” er udviklet delvist ud fra den pædagogiske læreplan, som ligger som en ramme for et godt børneliv i dagtilbuddene, og delvist ud fra at styrke indskolingselevernes færdigheds- og vidensmål.

Kom & lær – sprog gør klog – i kunst, natur og kultur understøtter det kommunale arbejde om et godt børneliv på Bornholm, hvor et af delmålene er at øge 0-6-årige børns ordforråd og begrebsverden gennem deltagelse i kulturtilbud.

Elinors øjne Foto Ulla

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Tag kontakt til de enkelte institutioner eller søg på www.skoletjenesten.dk/ skoletjenesten-bornholm

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
2, 3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Kulturelle udtryksformer og værdier

Naturen og naturfænomener

Sproglig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Se alle tilbud fra: