Skoletjenesten Öresund

Kom tæt på det nordiske - temadag for lærere

Parterne bag udviklingsprojektet ”Kom tæt på det nordiske” inviterer til temadag i Malmö om en nytænkning af nordisk samarbejde, hvor historiefaget er i fokus. Temadagen er åben for både danske og svenske lærere.

Hur kan man skapa skolsamarbete med utgångspunkt i ländernas gemensamma bakgrund och ämnet historia? Hur framställs samma historiska händelser i danska och svenska facktexter och i skönlitteratur för barn och unga? Hur går man till väga i praktiken om man vill starta ett samarbete med andra nordiska klasser? Finns det digitala möjligheter som alternativ till ett besök hos varandra?

De danska och svenska parter, som samarbetat kring projektet ”Kom tæt på det nordiske”, bjuder in till en temadag om nya möjligheter till nordiskt samarbete, där historieämnet är i fokus. Erfarenheterna kommer främst från ett projekt med lärare och elever i årskurs 6 från Fredericia och Malmö, som arbetade med 1600-talets historia. Till detta projekt utformades ett undervisningsmaterial till elever i årskurs 6 (finns på danska) och vid projektets slut har vi sammanställt en manual för lärare (på danska och svenska).

Alla deltagare får ett exemplar av:

  • Undervisningsmaterialet ”Hvem er ven, og hvem er fjende?” som innehåller danskt och svenskt källmaterial, elevuppgifter och förslag på aktiviteter kring 1600-talets historia.
  • Manualen ”Kom tæt på det nordiske” – en guide till samarbete med andra skolor i Norden (finns på danska och svenska).Program:

PROGRAM

9.30-10: Samling på Malmö Museer, lokal Studiesalen och morgonkaffe.

10.00: Introduktion till dagen

10.20-11.30 Workshop 1  (se beskrivning).

11.30-12.30 Lunch. Möjlighet till nätverkande.

12.30- 13.30. Introduktion till/övning i två utställningar i två grupper, som byter efter halva tiden: Slottet samt På kungens order. Thomas Persson och Maria Österling, Malmö Museer.

13.30- 14.30: Workshop 2

14.30-14.45: Avslutande diskussion

WORKSHOPS:

  1. Undervisningsmaterialet ”Hvem er ven och hvem er fjende” i undervisningen. Rasmus Welling, Museerne i Fredericia .

Hur framställs samma historiska händelser i danska och svenska facktexter och i skönlitteratur för barn och unga? Hur kan vi använda oss av texter och bilder som historiska källor? Kan vi lita på dessa? Och vem vann egentligen Skånska kriget?

Med utgångspunkt i undervisningsmaterialet  ”Hvem er ven og hvem er fjende”, ger denna workshop exempel på hur man kan arbeta med källor, historiebruk och nordiska språk på mellanstadiet.

2. Nordiskt skolsamarbete: samarbets- och finansieringsmöjligheter  Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund

Hur går man till väga i praktiken om man vill starta ett samarbete med andra nordiska klasser? Vad kan man samarbeta om? Var och hur kan man söka finansiering? Hur kan man involvera sitt lokala museum? Hur kan man samarbeta och kommunicera skolklasser emellan om man inte har möjlighet att besöka varandra?

Med utgångspunkt i manualen ”Kom tæt på det nordiske” ger workshoppen idéer till hur man kan skapa ett nordiskt skolsamarbete.

Elever från Malmö besöker Fredericia.
Elever från Malmö besöker Fredericia.
Foto

Marianne Bomgren

©

Skoletjenesten

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
Varighed:
5 timer
Pris:
0 kr. Gratis
Yderligere priser:
Dagen är gratis, men lunch betalas av deltagarna själva.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Lærere i grundskolen

Se alle tilbud fra: