Boldrup Museum - Nordjyllands Historiske Museum

Kornet til det daglige brød

Vi ser på nogle af de gamle redskaber, hører historien og arbejder praktisk
med at tærske, rense og grutte korn. I august måned vil høstarbejde
være en naturlig del af emnet.

Vi starter i den gamle skolestue med at kigge på nogle af de redskaber, der har været brugt til at så og høste kornet, samt hører nogle af de tilknyttede historier – det hårde fysiske arbejde, kornets vigtighed for overlevelsen, arbejdsprocesser osv.

Efter en tur rundt på museet går vi i gang med arbejdet. Der bliver tærsket og renset korn og gruttet mel på skubbekværne. I august-september er høst en naturlig del af emnet.

Dagen afrundes med at kigge på nogle af de redskaber, der har været brugt til brødbagning, og klassen får også mel med hjem, som efterfølgende kan bruges til bagning.

Pauser puttes ind, hvor det passer i programmet. Emnet kan bl.a. bruges i historieundervisningen, som en del af klassens madkundskabsundervisning, eller i et tema om fx livsvilkår før og nu.

Tilbuddet kan tilpasses større grupper, andre aldersgrupper osv. Dette aftales individuelt; henvend dig gerne - så finder vi en løsning.

I august måned vil høst på museets mark være en naturlig del af arbejdet.
I august måned vil høst være en naturlig del af arbejdet.
Foto

Boldrup Museum

©

Boldrup Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
900 kr.
Yderligere priser:
En undervisningsdag koster 900 kr. Tilbuddet er gratis for skoler i Rebild og Mariagerfjord kommuner. Tidsrammen er vejledende og aftales individuelt.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Madkundskab - Fødevarebevidsthed, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Gennem mødet med forskellige museumsgenstande og afprøvelse af forskellige fysiske arbejdsprocesser relateret til arbejdet med korn lærer eleverne, hvordan man tidligere har skaffet kornet til det daglige brød. Eleverne erfarer vigtige aspekter i den enorme udvikling landbruget har været gennem siden år 1900, og hvad disse ændringer har betydet for bl.a. arbejdsbyrde, fødevarer og de generelle livsvilkår. Ved ældre klassetrin fokuseres bl.a. på, hvordan landboreformerne har ændret livsvilkår og produktionsformer i landbruget; kanonpunkt 'Stavnsbåndets ophævelse' inddrages i denne baggrundsforståelse.
Eleverne erfarer, hvor fødevarerne historisk kommer fra, og hvordan råvarerne forarbejdes.