Fjord&Bælt

Krabber

Hvordan ser man forskel på en hun- og en hankrabbe? Hvorfor har krabben skelettet siddende uden på musklerne? Hvad spiser krabberne? Er krabber farlige? Strandkrabben er nok et af de mest spændende og mærkelige dyr, børn kan møde i den danske natur. En krabbe er på én gang skræmmende og fascinerende. Og rolig nærkontakt med en krabbe, under kyndig vejledning, kan betyde, at et barns frygt for de tibenede væsener formindskes eller forsvinder for altid. Samtidig giver krabben en god indgangsvinkel til at introducere eleverne til de marine organismers generelle livsbetingelser. Eleverne kommer helt tæt på Strandkrabben, og en ny verden åbner sig for dem. En verden, hvor skelettet sidder uden på musklerne, en enkelt hun får tusindvis af unger, og slåskampe undgås ved simple beregninger. Under forløbet får eleverne lov til at prøve kræfter med en bestandsundersøgelse af Fjord&Bælts krabber; hvor eleverne får lov til at fange krabber, som skal studeres, vejes og måles. Vi går i detaljer med krabbens udseende, tilpasninger og livsbetingelser, og krabbens liv og adfærd illustreres ved hjælp af levende krabber, undervandsoptagelser og dialog med Fjord&Bælts formidler.
Krabbefanger

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
920 kr.
Yderligere priser:
Entré på 40 kr. pr. barn/lærer
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Biologi - Modellering, Biologi - Kommunikation
Fag:
Biologi, Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse
Vidensmål
Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Færdighedsmål
Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
Vidensmål
Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger
Vidensmål
Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
Færdighedsmål
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
Vidensmål
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Modellering
Vidensmål
Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning

Kommunikation
Færdighedsmål
Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt
Vidensmål
Eleven har viden om medier og formidlingsformer
Færdighedsmål
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
Vidensmål
Eleven har viden om fagord og begreber
Færdighedsmål
Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster
Vidensmål
Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur

Se alle tilbud fra: