Odsherred - Åben Skole

Krop og performance

En danser fra Aaben Dans kommer ud i klassen. Danseworkshoppen lægger op til glæden ved at bruge kroppen kreativt på en ny, overraskende og inspirerende måde. Vi arbejder med relationer og medskabelse, og elevernes egne tanker og følelser bliver fortalt gennem dans og bevægelse.

Danseundervisningen er moderne dans, der tager udgangspunkt i kreativitet, samskabelse og leg. Vi arbejder ofte ud fra emnet relationer, hvor de sociale aspekter er i fokus. Arbejdsmetoden er baseret på medskabelse, så det er elevernes egne tanker og følelser, der bliver behandlet og fortalt med deres kroppe.

Når børn danser, øger de deres koncentrationsevne, kreativitet, kropsforståelse og koordination. De oplever glæde ved egen krop og opbygger sociale kompetencer.  

Dans har dokumenteret positiv effekt både på koncentrationsevnen og på læringen. Forskere har ifølge Kulturministeriets udgivelse "Fysisk aktivitet og læring" påvist, at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer, og at den mest ideelle form for fysisk udfoldelse til at fremme læring er aktiviteter, der er udfordrende, varierede, og som indebærer succesoplevelser.

Forløbet er på 12 lektioner med en klasse hen over 2-3 dage og kan afsluttes med en visning af det arbejde og de koreografier, eleverne selv har skabt, hvis man ønsker det. 

Aaben Dans sørger for at formidle kontakt mellem danser og skole, når en klasse tilmelder sig. Danseunderviserne er alle professionelle dansere, samtidig med at de enten har en pædagogisk overbygning og/eller lang erfaring i at undervise børn.

Se introduktionsvideo om Aaben Dans’ arbejde med dans i skolen:

http://abendans.dk/portfolio-item/for-skoler/

Når du booker, så skriv antal elever, klassetrin og spor samt dit telefonnummer.

Du kan læse rapporten om Ta’ fat om dansen – Rapport 2. Evaluering af Dans i skolen – dansens læringspotentialer set i en skolekontekst på følgende link: http://www.tafatomdansen.dk/wp-content/uploads/2015/01/Rapport-2-_final…

Krop og performance

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
350 kr.
Yderligere priser:
Tilbuddet koster 350 kr./lektion, dvs. 4200 kr. for 3 dage à 4 lektioner. Tilbud nr. 2 er 2250 kr. for endagsworkshop à 4 lektioner. Tilbud nr. 3 er 2250 kr. for lærerworkshop à 4 lektioner. Tilbud nr. 4 er 4200 kr. for 9. klasse eksamensforberedende.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Idræt
Læringsmål:
Her kan du downloade rapporter og viden om læringsmål, som har relevans for fagområdet dans:
http://www.tafatomdansen.dk/rapporter/

Se alle tilbud fra: