Vejle Kunstmuseum

Kropumulige skulpturer (april-september)

Hvad er den perfekte krop? Hvornår er kroppen sund, og hvad er den ideale krop? Selvopfattelse og (andres) billeder af kroppen optager børn og unge i en selfie-tid. Eleverne kommer på en rask travetur rundt i Vejles bymidte til en dialog om krop og identitet, mens vi bevæger os.

Vi tager klassen en tur rundt til udvalgte skulpturer, der alle tager kroppen – og ikke mindst kropsidealer – op som tema, hvad enten de ligner rigtige kroppe, er fremstillet abstrakt eller som torso. Vi skal lave samarbejdsøvelser og indtage de samme positurer som skulpturerne, tegne og iagttage undervejs. På turen får eleverne fortællinger om kunstnerne og de kroppe, vi ser. Turen er to-tre km. Forløbet er velegnet i et tværfagligt forløb mellem billedkunst og idræt.

Turen kan efter ønske også udvides til en cykeltur. Tilbydes KUN i perioden april-september

Kropumulige skulpturer
Kropumulige skulpturer
Foto

Vejle Kunstmuseum

©

Vejle Kunstmuseum

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
585 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Krop, træning og trivsel, Billedkunst - Billedfremstilling
Fag:
Billedkunst, Idræt
Læringsmål:
Billedkunst
Eleven får viden om kulturelle normer og værdier og lærer at inddrage omgivelserne i billedfremstilling. Eleven kan redegøre for visu­elle symbolers betydning og får indsigt i at analysere billeders funktion i en given kontekst og deres kommunikative funktion.

Idræt
Eleven får viden om kropsidealer, deres betydning for identitet og påvirkning af det sociale miljø.