Kulturskolerne

Kulturpakke - Arkitektur, der dur til dyr - Dagtilbud: 5-6 år

Sammen undersøger vi et af børnehavens inde- eller uderum med vores sanser. Vi udforsker arkitektur til dyr og bygger små arkitekturmodeller af stalde, hønsehuse og andre rum til dyr alle mulige materialer.

Hvad er arkitektur? Kan et rum være både blødt og hårdt? Og hvad skal man tænke på, når man designer rum til dyr? Det skal vi undersøge over to dage i denne kulturpakke. 

Første dag

Vi undersøger arkitekturens univers med flere sanser og kommer helt tæt på materialerne omkring os med en sjov tegneøvelse.

Anden dag

Vi fordyber os i temaet arkitektur til dyr som fx hestestalden og hønsehuset, inden børnene selv bygger rum til fåret, grisen, hesten, koen og alle deres venner.

Formål

 • At børnene får indblik i arkitekturens univers.
 • At børnene får kendskab til forskellige materialer, former, funktioner og størrelsesforhold.
 • At styrke børnenes finmotorik, rumlige opfattelse og evne til at sætte form på en ide.

Det kan I gøre før besøget

 • Der kan eventuelt indsamles genbrugsmaterialer til projektet efter vejledning af arkitekten. Genbrugsmaterialerne kan fx kildesorteres.
 • Børnehaven kan besøge en lokal rideskole eller en have med høns.
 • Der kan lånes bøger på biblioteket om bondegårdsdyr, som læses højt, så børnene får en viden om vores brugsdyr.
 • På ture i nærområdet eller på legepladsen indsamles der små grene til arkitekturværkstedet

Det kan I gøre efter besøget

 • Efter besøget af arkitekten, kan børnene tegne deres arkitekturmodeller, og de kan sætte ord på deres design ved at fortælle om deres byggeri i plenum.

Underviser

Julie Dufour, arkitekt og formidler. www.juliedufour.dk

Hvor: I jeres egne lokaler
Antal børn: Max. 12
Varighed: To dage, kl. 9.30-11.00 (samme gruppe børn begge dage) 
Periode: Efterår 2020 og forår 2021
 

Arkitektur der dur til dyr

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
12 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Læreplanstemaer:
 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
 • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse pædagogiske mål i den pædagogiske læreplan:

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
Børnene oplever deltagelse og medindflydelse.

Børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder og får tillid til egne potentialer
Børnene oplever samspil og tilknytning til det pædagogiske personale.

KOMMUNIKATION OG SPROG
Forløbet understøtter at børnene opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i sociale fællesskaber.

NATUR, UDELIV OG SCIENCE
Børnene opnår erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag og virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Børnene får en kulturel oplevelse, hvor de som aktive deltagere bliver stimuleret i forhold til deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.
Børnene opnår erfaring med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier