Kulturskolerne

Kulturpakke - Beatpoesi - Skole: 7.-10. klasse

Beskriv "din by" gennem beatpoesi! Eleverne møder den prisvindende beatpoet Claus Høxbroe til et forløb, der handler om at dykke ned i sin egen by, gade eller kvarter ved hjælp af beatpoesi.

Høxbroe kørte tidligere et forløb sammen med rapperen Stik Op Jakob, men flyver nu solo – hvilket giver mulighed for at dykke endnu dybere ned i digtgenren.

Vi skal arbejde med rytme og poetiske virkemidler, når eleverne beskriver steder og stemninger, hvor de færdes og føler sig hjemme. Gode beatpoesidigte er fulde af detaljer, følelser og holdninger, og dem skal vi sammen sætte ord på og ikke mindst fremføre for hinanden.

Formål
Beatpoesi skal medvirke til, at eleverne får indblik i en moderne lyrikgenre med fokus på genrernes inspirationskilder, sproglige virkemidler og samfundsmæssige betydning og funktioner. De skal også opnå praktisk erfaring med kreative skriveøvelser og øvede fremførelser.

Forløbet
I et indledende oplæsningsforedrag præsenterer Høxbroe eleverne for beatpoesi om sin by via sine digte. I den efterfølgende workshop, skriver eleverne deres egne digte, som til slut fremføres. Eleverne modtager faglig feedback undervejs, både ift. deres tekster og deres fremførelser. Forløbet kan evt. lægge op til, at eleverne arbejder videre med teksterne og måske endda udgiver dem i klassens egen digtsamling.

Forberedelse

  • Forløbet forberedes ved, at klassen går en tur i lokalområdet, hvor eleverne hver især noterer tre ting, de lægger mærke til på turen. Der kan også tages udgangspunkt i elevens skolevej.
  • Notaterne medbringes på workshopdagen.
  • Eleverne ser nummeret 'Claus Høxbroe – Vesterbro' på www.youtube.com

Underviser

Claus Høxbroe, digter og forfatter
www.claushoxbroe.dk

Hvor: Kulturskolerne, Store sal
Varighed: Én dag, kl. 9.00-12.00
Periode: 2021: uge 40-41 2022: uge 1-2 

Claus Høxbroe

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Musik, Nordisk sprog, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsmål i faget dansk.
> www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/dansk

7.-9. KLASSE
KOMMUNIKATION
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer


FASE 2
Færdighedsmål:
Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen


Vidensmål:
Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler


7.-9. KLASSE
FREMSTILLING
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation


FASE 3
Færdighedsmål:
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter
Vidensmål:
Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper

For den enkelte lærer vil der helt sikkert være andre område,r der understøttes af dette. Læreren tænker selv supplerende.