Kulturskolerne

Kulturpakke – Dyrene i Eventyrskoven – Dagtilbud: 3-6 år

Ved den ottekantede pavillon bag Charlottenlund Station og med Forstbotanisk Have som nærmeste nabo formidles natur og biodiversitet i børnehøjde via en kombination af teater, musik og illustrationer.

Musikfortællingen om Tissemyren Teis og Humlebien Holly spilles live for foden af den store vandgran i Forstbotanisk Have.

I samspil med børnene skabes et interaktivt rum, hvor børnene inddrages og bliver en del af fortællingen.

Sang og musik i dur og mol spiller sammen med skovens mange lyde, og således opstår en poetisk og lærerig naturfortælling, som børnene selv bliver en aktiv del af. 

Forløbet

I modtages sammen med en anden børnehavegruppe ved Pavillonen, hvor børnene præsenteres for et stort håndtegnet eventyrkort. Her er tegn, de skal følge gennem Forstbotanisk Have, og deres vandring fører dem til Vandgranen, hvor musikfortællingen foregår. Skuespiller Mille Brink fortæller og agerer, mens musiker Mikkel Brink akkompagnerer. 

Efter fortællingen deltager børnene i et udendørs tegneværksted faciliteret af illustrator Karen Leth, hvor oplevelser og elementer fra skoven undersøges og indgår i et fælles kunstværk. Her får børnene mulighed for at udtrykke og udfolde sig med udgangspunkt i den fælles oplevelse. 

Kulturpakken afsluttes med, at hvert barn får et krible-krable-kort med dyrene fra fortællingen og små blomsterfrøposer, som de kan tage med hjem til videre udforskning af naturen. På den måde dannes en overgang fra dagtilbud til hjemmet, som kan lægge op til endnu flere aktiviteter, skovtur med familien osv.

Samtidig har pædagogerne nu et grundlag for at arbejde videre med temaet pædagogisk hjemme i børnehavens egne rammer.

Børnene lærer om skovens træer, dyr, insekter og fauna. Vi bruger kunstneriske greb og virkemidler til at sætte lys på svære emner som science og biodiversitet og opfylder med dette forløb flere af læreplanstemaerne fra den styrkede pædagogiske læreplan, bl.a. natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskaber, kommunikation og sprog samt krop, sanser og bevægelse. 

Der er mulighed for at spise frokosten udendørs ved Pavillonen eller i Forstbotanisk Have, hvis I ønsker det.

Formål

 • Børnene introduceres gennem teater, musik og illustration til bl.a. begrebet biodiversitet og sanser på samme tid naturen på nye måder. 

Det kan I gøre inden kulturpakken

 • Før forløbet kan I kigge på tissemyrer udendørs og tale om, hvad de mon laver. I kan også kigge på, hvordan en humlebi ser ud, og hvordan den er forskellig fra en almindelig bi.

Det kan I gøre efter kulturpakken

 •  I kan arbejde videre med temaerne i børnehaven, fx ved at lade børnene så blomster til insekter eller gå på "jagt" efter krible-krable-dyr og forsøge at artsbestemme dem. 
 • I kan tale om fødekæder, bestøvning af planter m.m.
 • I kan genbesøge Vandgranen og se, hvordan den og skoven omkring tager sig ud på andre årstider, og måske genfortælle historien om Tissemyren Teis og Humlebien Holly.       

Undervisere

Skuespiller og forfatter Mille Brink

Musiker og komponist Mikkel Brink

Illustrator og billedkunstner Karen Leth

Hvor: Pavillonen bag Charlottenlund Station 
Antal børn: Max. 15 pr. børnegruppe.
OBS: Der er plads til to børnegrupper (i alt 30 børn)  pr. "forestilling". Dvs. at har I fx 30 børn, der kunne have glæde af denne kulturpakke, skal den ønskes to gange. Alternativt må I forvente at opleve den sammen med en gruppe børn fra et andet dagtilbud. Alt foregår udendørs og kan gøres med afstand – om dette skulle blive nødvendigt. 
Varighed: Én dag, ca. kl. 9.30-11.00
Periode: 2023 april-juni

Dyrene i Eventyrskoven
Dyrene i Eventyrskoven.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
700 kr.
Max deltagere:
15 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Faciliteter:
 • Mulighed for at spise medbragt mad
 • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager bl.a. med at understøtte læreplanstemaet "Natur, udeliv og science" i Den styrkede pædagogiske læreplan:

Engagement, den umiddelbare glæde, sansning og her og-nu-perspektivet fylder i børns oplevelser og lege i naturen. At være i naturen kan også give anledning til eksistentielle oplevelser og overvejelser hos børn. Børn skal opleve naturtyper som f.eks. skov, strand, moser og
vandløb samt levende organismer som dyr, mikroorganismer og planter. Samtidig oplever børnene årets gang og får viden om fødekæder og forskellige fænomener som fx
vejret og solsystemet. I naturen har børn mulighed for at gøre sig erfaringer med og udvikle forståelse for sammenhænge i naturen.
Naturbegreber indgår som et element i læringsmiljøet og de samtaler om oplevelser, forståelser og erfaringer med naturen, som finder sted mellem børn og pædagogisk personale. Viden om naturen omhandler også menneskets påvirkning af og samspil med naturen, fx i forbindelse med miljøspørgsmål og spørgsmål om bæredygtighed og anvendelse af naturens ressourcer. Læringsmiljøet må derfor give børn mulighed for at overveje deres eget samspil med naturen og naturens ressourcer.