Kulturskolerne

Kulturpakke - Firkantede farverige fabuleringer - Skole: 3.-6. klasse

Fra tekst til billede. Eleverne arbejder som illustratorer og gennemspiller hele den kreative proces fra tekst til færdig illustration.

Vi tager udgangspunkt i Louis Jensens "Firkantede historier" og undersøger, hvordan man illustrerer en tekst - og hvordan man skaber fantasifigurer på en helt anderledes og eksperimenterende måde. Vi ser også på, hvordan man arbejder med billedkompositioner, så illustrationerne bliver dynamiske og spændende. 

Vi ser på forskellige illustrationer og taler om, hvad en illustrator er, og vi gennemgår de forskellige faser af den kreative proces, som eleverne skal igennem i løbet af dagen. Hver elev trækker en vilkårlig firkantet historie, skrevet af Louis Jensen, som er udgangspunkt for deres billedarbejde. Der arbejdes med figurer, baggrund og dynamiske billedkompositioner.

Elevernes illustrationer og tekster kan efterfølgende udstilles på skolen. 

Formål

  • At eleverne får et indblik i illustrationsprocessen og får mulighed for at afprøve den skabende proces i praksis
  • At elevernes fantasi, kreative og billedskabende formsprog udvikles i arbejdet med at omdanne historier til illustrationer, at benytte en ukonventionel tegneteknik og at arbejde bevidst med forskellige visuelle kompositionsprincipper

Forberedelse

  • Klassen kan med fordel have læst og talt om nogle af historierne fra Louis Jensens "Firkantede historier" inden kulturpakken.
  • Husk arbejdstøj, da vi skal male.

Underviser

Annika Øyrabø har udgivet flere bøger for børn, senest undervisningsmaterialet “Professor Skrald og Skrotrobotterne”, Coop Skolekontakten 2018, "Skrotrobotter, papkøer og andet sjov", Carlsen, 2014 – en bog med en masse idéer til, hvad man kan bygge ud af skrald – samt "Lortehjorte – Historier for moderne møgunger", Jensen og Dalgaard, 2014. www.annikaoyrabo.dk

Hvor: Kulturskolerne, Billedkunst
Varighed: Én dag, kl. 9.00-14.00
Periode: 2021: Efterår 2022: Forår

Farverige fabuleringer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget billedkunst

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Fase 1

Færdighedsmål: Eleven kan fremstille billeder i flere lag

Vidensmål: Eleven har viden om lagdelt billedopbygning