Kulturskolerne

Kulturpakke - Luftballon i alle regnbuens farver - Skole: 0.-3. klasse

Velkommen til en dag med flyvende farvelære. Eleverne oplever, mærker, arbejder rummeligt  tredimensionelt og udforsker farvernes muligheder på hver deres luftballon.

I denne kulturpakke laver eleverne hver deres rumlige luftballon i gipsgaze med en lille kurv under. Der laves farveblandinger, , som omsættes til elevernes egne billedhistorier direkte på luftballonen. Eleverne får hver sin regnbueballon med hjem.

Formål

  • Eleverne får en glæde og oplevelse ved farver og inspireres til at udforske og eksperimentere med farver.
  • De udfordres i at kunne se et objekt fra alle sider og bemale en tredimensionel form og ikke kun en flade.

Forberedelse

  • Medbring en halv ren mælkekarton (til kurven) pr. barn
  • Husk arbejdstøj.

Underviser

Hanne Ravn Hermansen, kunstner og underviser på Billedskolen ved Kultutskolerne. Se øvrigt www.kromosom.dk

Hvor: Kulturskolerne, Billedkunst
Varighed: Én dag, kl. 9.00-13.00
Periode: 2020: uge 38, 2021: uge 20

Luftballon
Foto

Kulturskolerne, Gentofte

©

Kulturskolerne, Gentofte

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Natur/teknologi - Modellering
Fag:
Billedkunst, Natur/teknologi
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget billedkunst:

1.-2. KLASSE

BILLEDFREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

MALERI OG COLLAGE FASE 1

Færdighedsmål: Eleven kan male ud fra ideer og oplevelser

Vidensmål: Eleven har viden om primær- og sekundærfarver

3.-5. KLASSE

BILLEDFREMSTILLING

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

MALERI OG COLLAGE FASE 2

Færdighedsmål: Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning

Vidensmål: Eleven har viden om farvelære