Kulturskolerne

Kulturpakke - Lydcollager - Skole: 3.-4. klasse

Tænk at være med i et rigtigt orkester med violiner og trompeter, trækbasuner og celloer, slagtøj og klarinetter. Det er lige præcis det, du kommer til at opleve i denne kulturpakke.

Over to dage oplever eleverne, hvad det vil sige at spille i et orkester og være en del af den skabende proces i et musikstykke.

Dirigent og komponist Jakob Høgsbro præsenterer musik, som eleverne måske ikke lytter til normalt, og de får gennemgået og prøvet klassiske instrumenter. Hver elev vælger et instrument, som de spiller på. Det gælder om at samarbejde, respektere og anerkende hinanden, når man skal følge en dirigent.

Ud fra effekter, toner, dynamik og dirigentens tegn skabes moderne og energifyldt musik. Dette gøres over historier eller tegninger. Musikken optages i CD-kvalitet og afspilles for eleverne

Første dag præsenteres instrumenterne, eleverne spiller på dem, og der skabes to lydcollager. Anden dag skabes en tredje lydcollage, og eleverne tager »Tredje klasses store udvidede musikorkesterprøve«, en multiple choice-prøve (som er meget nem). Efter den prøve får eleverne »Tredje klasses store udvidede musikorkesterdiplom« for veludført teoretisk og praktisk kunnen.

Formål

  • Eleverne får kendskab til grundlæggende musikalske begreber.
  • Eleverne træner deres samarbejdsevner og modet til at tage plads

Forberedelse og særlige forhold

  • Lyt til klassisk musik, se en koncert på YouTube med en dirigent og et symfoniorkester.
  • Snak om, hvad instrumenterne hedder.
  • Klassen skal have en historie med, som de selv har lavet, og som vi kan sætte musik til.
  • Eleverne skal medbringe blyant og papir og have et navneskilt klistret på brystet.
  • Det vil være godt, hvis der kan komme to lærere med.

Underviser

Jakob Høgsbro, dirigent, komponist og saxofonist. www.jakobhogsbro.dk

Hvor: Kulturskolerne, Store sal
Varighed: To dage, kl. 9.00-13.00
Periode: 2021: uge 2-3

Lydcollager
Foto

Kulturskolerne, Gentofte

©

Kulturskolerne, Gentofte

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
1200 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Musik
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsmål i faget musik:

MUSIKUDØVELSE FASE 1

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.

SPIL FASE 1

Færdighedsmål: Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer.

Vidensmål: Eleven har viden om spilleteknik og sammenspil.