Kulturskolerne

Kulturpakke - Menneskedyret - Skole: 0.-2. klasse

Performance, medier og iscenesættelse.

I en performativ dyre-sanse-kulturpakke møder eleverne kunsten gennem film og performance, som de selv skaber. Vi arbejder med kroppen, med ritualer og sprog og filmer dyrenes skygger. Bagefter ser vi filmen sammen og drøfter menneske- og dyreadfærd.

Formål

Formålet er at introducere børnene til film og performance som kunstnerisk udtryksform. At skærpe deres fantasi, kreative sans og legesans ved at give dem mulighed for at skabe deres eget ”dyr” med få materialer. Børnene lærer, at mennesket er et dyr, men også, at der er forskel på menneskeadfærd og dyreadfærd.

Forberedelse

  • Børnene må meget gerne vælge deres yndlingsdyr og tænke over, hvad der er særligt ved det dyr. Hvordan ser det ud? Hvordan bevæger det sig? Hvad siger det? Hvad er det særlige ved netop deres dyr?
  • Børnene må meget gerne medbringe huer. Også gerne ting eller tøj, som de synes, har noget med deres dyr at gøre.

Forløb

Eleverne får først en kort introduktion til Pernilles kunstneriske praksis. Derefter en kort introduktion til dagens opgave: vi skal skabe vores eget dyr og filme dyreritualer og -bevægelser. Vi bevæger os som dyrene og skærer abens ører ud i pap og klipper andenæbbet – bagefter samler vi børnene bag et lagen og filmer skyggerne af deres karavane. Vi ser filmen sammen, inden vi går hjem.

Hvor Kulturskolerne, Store sal

Varighed Én dag, kl. 9.00–13.00

Periode 2019: uge 45, uge 47 og 2020: uge 8, uge 14

Underviser Pernille Bøggild, billedkunstner.

Menneskedyret

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-13.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaproduktion, Filmkundskab - Filmproduktion, Medier - Medieproduktion
Fag:
Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, It og medier, Medier
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget dansk:

KREATIVE OG MUSISKE UDTRYKSFORMER

Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama.

FREMSTILLING

Færdighedsmål: Eleven kan eksperimentere med egne udtryk i billeder, musik og drama alene og i fællesskab.

Vidensmål: Eleven har viden om basale redskaber og teknikker inden for billeder, musik og drama.

Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget billedkunst:

BILLEDFREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.