Kulturskolerne

Kulturpakke – Podcasts – lydfortællinger fra dagens nyheder: 7.-9. klasse

Med udgangspunkt i dagens aktuelle nyheder prøver eleverne sig selv af som ”podcastere”.

Som podcaster har man særligt fokus på, hvordan det skrevne ord kan formidles mundtligt med saft og kraft, så lytteren får lyst til at lytte med og forholde sig til podcastens tema.

En vigtig del af det endelige produkt er bevidst brug af lydeffekter og musik, der kan understøtte podcastens dramatiske opbygning. På denne workshop skal eleverne skabe deres egne podcasts med udgangspunkt i artikler fra nyhedsmedierne.

Ved at tage udgangspunkt i de aktuelle nyheder bygger eleverne i grupper deres podcasts op.

Det er en kunst at formidle nyhedsstof på en indbydende måde, og det ”tvinger” eleverne til aktiv stillingtagen til stoffet, indholdet og formen.

Eleverne optager deres egne speaks og lydeffekter, men får også erfaring med at tilgå professionelle lydeffekt-biblioteker på nettet. 

Eleverne lærer, hvordan de skaber inspirerende soundscapes, der underbygger artiklernes indhold.

Vi arbejder i Udskolingshusets lækre lokaler – her findes der bl.a. professionelt podcast-udstyr.

Forberedelse

  • Kulturpakken kræver ingen forberedelse. Dagens nyheder er emnet. Dog kan I med fordel arbejde med podcasts op til workshoppen, så eleverne har en fornemmelse af genren.

Særligt for denne kulturpakke

OBS: Denne kulturpakke udbydes i samarbejde med Udskolingshuset i Byens hus. Den egenbetaling, som normalt findes på kulturpakker, betales derfor på denne kulturpakke af Udskolingshuset. Dvs. at kulturpakken er gratis for klassen.

Underviser

Claus Reenberg eller Mathias Madsen Munch, begge fra Remulus Entertainment, der blandt andet skriver tekst og musik til film- og sceneproduktioner.

Hvor: Udskolingshuset, Byens hus

Varighed: Én dag, kl. 9.00-14.00
Periode: 2021 Uge 43, 2022 Uge 3

Podcastmikrofon

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Kildearbejde, Medier - Medieanalyse, Medier - Medieproduktion, Musik - Musikforståelse, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, It og medier, Medier, Musik, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Denne kulturpakke understøtter bl.a. nogle af de faglige mål for faget dansk:

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur
og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder
til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes
indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme
deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne
skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders
og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryksog læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre
æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.