Kulturskolerne

Kulturpakke - RapBeatPoesi - Skole: 7.-10. klasse

Beskriv "din by" gennem rap og beatpoesi! Eleverne møder rapper Stik Op Jakob og digter Claus Høxbroe til et forløb, der handler om at dykke ned i sin egen by, gade eller kvarter ved hjælp af rap og beatpoesi.

Vi skal arbejde med rytme, hverdagssprog og poetiske virkemidler, når eleverne beskriver steder og stemninger, hvor de færdes og føler sig hjemme. Gode beatpoesi-digte og raptekster er fulde af detaljer, følelser og holdninger, og dem skal vi sammen sætte ord på og ikke mindst fremføre for hinanden.

I et indledende koncertshow præsenterer digter og forfatter Claus Høxbroe og rapper Stik Op Jakob lyrik om en række fælles temaer og viser på den måde, hvordan rap og beatpoesi ligner hinanden og adskiller sig. I den efterfølgende workshop skriver og fremfører eleverne deres egne digte og raptekster for hinanden. Som et vigtigt element modtager eleverne faglig feedback på deres tekster og fremførelser fra de to professionelle kunstnere. Forløbet kan evt. lægge op til, at eleverne arbejder videre med teksterne, udgiver dem i en tekstsamling eller indspiller dem til musik.

Formål

  • Rapbeatpoesi skal medvirke til, at eleverne får indblik i de to moderne lyrikgenrer rap og beatpoesi med fokus på genrernes inspirationskilder, sproglige virkemidler og samfundsmæssige betydning og funktioner.
  • Eleverne opnår også praktisk erfaring med at udtrykke sig gennem rap og beatpoesi via kreative skriveøvelser og øvede fremførelser.

Forberedelse

  • Forløbet forberedes ved, at klassen går en tur i lokalområdet, hvor eleverne hver især noterer tre ting, de lægger mærke til på turen. Der kan også tages udgangspunkt i elevens skolevej.
  • Notaterne medbringes på workshopdagen.

Undervisere 

Claus Høxbroe, digter og forfatter, og Stik Op Jakob, rapper og tekstforfatter www.rapbeatpoesi.dk

Hvor: Kulturskolerne, Store sal
Varighed: Én dag, kl. 9.00-13.00
Periode: 2021: uge 5 og 8

RapBeat
Foto

Kulturskolerne, Gentofte

©

Kulturskolerne, Gentofte

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Musik, Nordisk sprog, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsmål i faget dansk:

7.-9. KLASSE

KOMMUNIKATION

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

FASE 2

Færdighedsmål: Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.

Vidensmål: Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.

FREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

FASE 3

Færdighedsmål: Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.

Vidensmål: Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.