Kulturskolerne

Kulturpakke – Tag en ting - Skole: 1.-5. klasse

På Experimentarium arbejder klassen hen over to forrygende dage og tre forskellige formater med klima, bæredygtighed og jordens ressourcer. I skal både se forestillingen ”Tag en ting”, opleve og lege i udstillingen ”Klimatopia – de rejsende fra fremtiden”, og I skal igennem en teaterworkshop, hvor I arbejder med fortællinger om ting – men uden ord.

Formål

Ved at arbejde med jordens ressourcer og stille nysgerrige spørgsmål til oprindelsen af alle de mange ting, vi dagligt omgiver os med, øges børnenes bevidsthed omkring deres egen rolle som ”forbrugere”. Gennem de forskellige kunstneriske udtryk bearbejdes materialet på forskellig vis, og som i en prisme reflekteres vores måde at bruge og forbruge verden på. Eleverne bliver både spillere, medspillere og historiefortællere og får derved en følelse af at kunne mestre verden – og at kunne gøre en reel forskel.

Forløbet

Dag 1:

Formiddag:

Forestillingen:  Tag en ting 

Hvor kommer alting fra? Tag din kuglepen i hånden – den er måske lavet af plastic, metal og blæk – men hvor kommer det fra? Forestillingen Tag en ting tager jer med på en opdagelsesrejse, hvor vi igennem kontakt til de helt nære ting i hverdagen bliver trukket tilbage til jordens grundstoffer og hele grundlaget for vores materielle daglige liv. Vi tager de ting, der omgiver os, i hænderne, såsom cowboybukser, spegepølse, colaflasker og gummisko, og bliver ad den vej mindet om det rørende faktum, at jordens rigdom og vores kreativitet har skabt alt, hvad vi har i verden omkring os.  

Teater Du Milde Himmel inviterer med forestillingen Tag en ting eleverne med ind i et nysgerrigt, undersøgende og humoristisk værksted, der ikke blot giver viden, men også pirrer lysten til at vide mere om, hvor alting kommer fra. 

Efter frokost:

Udstillingen: Klimatopia – De rejsende fra fremtiden

Klimatopia – De rejsende fra fremtiden er en innovativ og interaktiv udstilling, hvor børn og voksne kan få en underholdende oplevelse sammen, mens de udforsker og eksperimenterer med bæredygtig livsstil.

Udstillingsoplevelsen er bygget op omkring et narrativ om tre piger fra fremtiden, som ved et uheld er rejst tilbage til 2021 i deres ’tidskupler’. Pigerne repræsenterer forskellige (klima)fremtidsscenarier og har brug for elevernes hjælp til at blive sendt hjem – tilbage til fremtiden. Men hvilken fremtid er det? Det afgøres af elevernes arbejde med at få sænket deres eget klimaaftryk i udstillingen.

Narrativet og den konkrete opgave, som eleverne skal løse, skal understøtte følelsen af ’sense of urgency’. I udstillingen forstærkes og adresseres den tidsfaktor, vi er oppe imod i klimakrisen, og betydningen af den enkeltes indsats i den store sammenhæng.

I Klimatopia formidles der også om nogle af de nye teknologier, som forskere og politikere har tiltro til kan bidrage væsentligt med at reducere vores klimaaftryk i den nærmeste fremtid.

Dag 2:

Workshoppen: Kom og lav historier med din krop og et objekt

På Kulturpakkens anden dag møder eleverne igen skuespillerne fra Teater Du Milde Himmels forestilling Tag en ting. Forskellen er, at eleverne denne dag selv skal arbejde med det dramatiske udtryk og teater.

Dagens fokus er på, hvordan man fortæller historier uden ord – kun med sin krop. 

Der vil blive arbejdet med enkle improvisatoriske metoder, som hurtigt giver en forståelse for det kropslige teaterarbejde, og samtidig giver et hurtigt visuelt resultat for de deltagende elever. 

I forestillingen Tag en ting forholder børnene sig overvejende mentalt til alle de ting og objekter, vi har omkring os i vores hverdag. Her på workshoppen forholder vi os i stedet kropsligt til objekterne. Her sætter vi krop og objekt i samspil og i fokus. Vi leger med kroppen og følelserne, der kan formidles igennem og i samspil med et objekt. Eleverne vil derfor på workshoppen lære at formidle en følelse og fortælle en historie ved at forholde sig kropsligt til et objekt.

Vi kigger også på, hvordan hver enkelt deltagers fysiske tilstedeværelse i rummet påvirker de andre. Hvordan kan vi sammen, uden ord og kun med vores kroppe, skabe en historie, som tilskuerne nemt kan forstå?

Det bliver en dag, hvor vi blander leg med alvor, krop med eftertanke, og frem for alt skaber tillid til vores fælles fokus: ”at turde være skabende sammen”.

Forberedelse

I forbindelse med forestilling og udstilling vil der blive udarbejdet arbejdsmateriale, som kan hentes her på siden.

Som forberedelse til de to dage kan klassen desuden med fordel arbejde med temaerne bæredygtighed, ressourcer og genbrug.

Underviser

Teater du Milde Himmels skuespillere

Experimentarium

Hvor: Experimentarium
Varighed: To dage, kl. 9-15
Periode: 2021: uge 43-45 

(OBS: Dag 1 (forestilling + besøg i udstillingen) vil enten ligge den 26/10 eller 27/10 for alle tilmeldte klasser)

dame med stol
Tag en ting.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
1400 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Arbejdskendskab, Biologi, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Geografi, Innovation og entreprenørskab, Medier, Natur/teknologi, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse fælles mål i faget Natur/teknologi:

Stk. 2. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser,
erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler
praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at
beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst
til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes
og fremmes.

Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur
i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som
baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling.
Eleverne skal gennem faget udvikle interesse for naturfag og teknologi samt
tilegne sig naturfaglige kompetencer som grundlag for det videre arbejde med
fagene biologi, fysik/kemi og geografi.


Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsmål i faget dansk:

EFTER 4. KLASSETRIN (DANSK - KROP OG DRAMA)
Eleven kan forstå eget og andres kropssprog.
Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog.
Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre.
Eleven har viden om rum, figur og forløb.

EFTER 4. KLASSETRIN (DANSK - DIALOG)
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper.
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.
Eleven har viden om samtaleregler.
Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål.