Brandts - Museum for kunst og visuel kultur

Kunstfotografi

I forløbet ser vi nærmere på fotografiet som kunstform. Vi laver et historisk oprids og ser på nogle skelsættende kunstfotografier og diskuterer, hvornår man kan kalde et foto for kunst.

Efter udstillingsbesøget arbejder eleverne med kameraer og skaber deres egne kunstværker. Først med kameraet, siden med computeren. Til slut viser de deres værker for hinanden, og vi diskuterer, om alle virkelig kan lave kunst blot ved at trykke på udløseren.

Brandts
Foto

Keld Helmer-Petersen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Astronomi, Billedkunst, Dansk, Datalogi, Design
Læringsmål:
At understøtte og styrke visuelle kompetencer og æstetiske forståelse
At benytte visuelle og æstetiske strategier i egne fremstillinger og dermed formidle egne projekter med visuelle udtryk
At analysere billeder og billeders funktioner
At arbejde med at forstå og forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid